Endringer i krav til innkvarteringstilbud til asylsøkere

Det er et mål for regjeringen at ankomstene av asylsøkere til Norge skal være på et bærekraftig nivå, og at ankomstene skal komme mer på nivå med ankomstene til våre naboland.

Som et ledd i dette, har Justis- og beredskapsdepartementet i dag gitt en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) og politiet, som strammer inn kravene til innkvarteringstilbudet til asylsøkere.

Formålet med instruksen er dels å klargjøre hvor det skal tilbys innkvartering til personer som søker midlertidig kollektiv beskyttelse. Personer som søker midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge og som har behov for innkvartering i asylmottak, vil bli registrert og tilbys innkvartering i tilknytning til Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

Det vil ikke lenger bli tilbudt innkvartering i tilknytning til de desentraliserte registreringsstedene for denne gruppen. Personer som har reist til andre deler av landet enn Nasjonalt ankomstsenter i Råde og har behov for innkvartering i asylmottak, må selv komme seg til Råde.

Videre innebærer instruksen en innskjerping av bruken av innkvarteringstilbud med høy standard, slik at ikke innkvarteringstilbudet i seg selv bidrar til en tiltrekningseffekt.