Ukrainere med dobbelt statsborgerskap skal ikke få midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet gir i dag en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI), som innebærer at ukrainere som også har statsborgerskap i et trygt land, ikke får midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge.

Det har den siste tiden kommet flere ukrainske asylsøkere til Norge med dobbelt statsborgerskap. Instruksen fra departementet klargjør at disse ikke skal få midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge dersom det andre statsborgerskapet er i et land UDI anser som trygt for søkeren.

– Retten til beskyttelse gjelder ikke for personer som er trygge i et land de selv er borgere av. Når ukrainere søker asyl i Norge til tross for at de også har statsborgerskap i land som Ungarn, Sverige og USA, er dette i utgangspunktet misbruk av asylinstituttet, sider justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Asylsøkere som kommer fra land UDI legger til grunn at etterlever internasjonale menneskerettigheter på et akseptabelt nivå, behandles i et eget hurtigspor (48-timersprosedyren). Søkere som kan tenkes å fylle kravene til å få beskyttelse på individuelt grunnlag tas ut av hurtigsporet og behandles på ordinær måte.