GI-25/2023 – Instruks med klargjøring av personkretsen som omfattes av utlendingsforskriften § 7-5 a (dobbelt statsborgerskap og barn født etter 24. februar 2022)

GI-25/2023 – Instruks med klargjøring av personkretsen som omfattes av utlendingsforskriften § 7-5 a (dobbelt statsborgerskap og barn født etter 24. februar 2022).pdf