Ukrainere som reiser til hjemlandet risikerer å miste oppholdstillatelsen i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet gir i dag en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI), som innebærer at UDI kan tilbakekalle midlertidig kollektiv beskyttelse dersom ukrainere reiser på besøk til hjemlandet.

Det følger av en generell instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til UDI (GI-03/2020) at utlendinger som har fått beskyttelse i Norge kan miste oppholdstillatelsen sin dersom de reiser tilbake til landet de har flyktet fra.

Det har inntil nå vært et unntak fra denne instruksen for ukrainere (G-07/2022) med midlertidig kollektiv beskyttelse. Dette unntaket oppheves nå, og ukraineres mulighet til å reise til hjemlandet uten konsekvenser blir med dette begrenset.

– Dersom ukrainere med midlertidig kollektiv beskyttelse reiser frem og tilbake mellom Norge og Ukraina, kan dette tyde på at de ikke lenger har behov for beskyttelse i Norge. Jeg ønsker nå å likebehandle ukrainere og andre nasjonaliteter når det gjelder konsekvensen av slike reiser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Reiser som er foretatt før instruksens ikrafttredelse skal ikke føre til tilbakekall. I helt spesielle tilfeller vil det fortsatt kunne være adgang til å besøke hjemlandet.