GI-24/2023 – Instruks om opphevelse av instruks GI-07/2022

GI-24/2023 – Instruks om opphevelse av instruks GI-07/2022.pdf