GI-23/2023 – instruks om tolkningen av utlendingsloven § 95 – tilbud om innkvartering til asylsøkere mv.

GI-23/2023 – instruks om tolkningen av utlendingsloven § 95 – tilbud om innkvartering til asylsøkere mv..pdf