Noreg annonserer 240 millionar kroner til krigsforsikring for gjenoppbygging av Ukraina

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Verdsbankens årsmøte i Marrakech 11.-13. oktober. I møte med Ukrainas finansminister annonserte Noreg støtte på 240 millionar kroner til Verdsbankens garantibyrå, som legg til rette for private investeringar i gjenoppbygginga av Ukraina gjennom garantiar og krigsforsikring.

Bilde av Grimstad, Tvinnereim og Marchenko stående
Statssekretær i Finansdepartementet Erlend Grimstad, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og Ukrainas finansminister Sergii Marchenko møttes i ettermiddag i Marokko.

– Privat sektor må bidra stort i gjenoppbygginga av Ukraina. Samtidig er det openbert stor risiko ved å investere i Ukraina i dag. Det er derfor viktig at vi får på plass gode mekanismar for å handtere risiko, som Noreg forplikta seg til under «Ukraine Recovery Conference» i juni i år, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.   

Noreg vil gje 240 millionar kroner gjennom Verdsbankens garantibyrå MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) sitt fond for støtte til Ukrainas gjenoppbygging og økonomi (SÛRE TF). I første rekkje bidreg norsk støtte til å halde oppe økonomisk aktivitet i Ukraina, ved å garantere for at internasjonale bankar kan føre vidare utlånsverksemda si. Støtta vil òg bidra direkte til å tiltrekkje utanlandske investeringar til gjenoppbygginga av Ukraina.   

‌– Ukraina vil over lang tid trenge vår hjelp. Det vil vere behov for støtte både til offentleg sektor, næringsliv og sivilt samfunn. Det norske bidraget til Garantiordninga til miga for det private næringslivet utfyller anna norsk støtte til Ukraina gjennom Verdsbanken, avsluttar Tvinnereim.