Ukraina-krisen: Ingen endring av trusselbildet i Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Jeg føler sterkt med det ukrainske folk som er brutalt angrepet til tross for sitt ønske om fred og diplomati. Jeg vil understreke at vi ikke ser tegn til endring av trusselbildet i Norge som følge av krigshandlingene i Ukraina. Norske myndigheter har fulgt utviklingen løpende, og vil fortsette å følge situasjonen tett, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Justis- og beredskapsministeren viser samtidig til at de nasjonale trusselvurderingene som kom 11.februar pekte på at Russland er en kjent trusselaktør for Norge, og at den generelle trusselen om blant annet cyberangrep står ved lag. Utviklingen i Ukraina kan aktualisere bruken av hybride trusler, såkalte sammensatte virkemidler.

– Vi oppfordrer derfor til økt årvåkenhet i denne situasjonen. Både PST og Etterretningstjenesten har advart mot statlige etterretningsoperasjoner i sine åpne trusselvurderinger. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har også kommet med klare råd til virksomheter om å forebygge og avverge cyberangrep, sier Mehl videre. 

Mehl er opptatt av at vi i dag tar ekstra vare på ukrainere i Norge.

– Det er mange ukrainere i Norge som nå er bekymret og redde for krigshandlingene i hjemlandet. Vi må alle ta godt vare på dem i denne krevende situasjonen, sier statsråd Mehl.

Per i dag ser man ikke en økning i migrasjon mot Norge som følge av situasjonen i Ukraina.

– På generelt grunnlag følger vi med på migrasjonsbildet i verden rundt oss, og har beredskapsplaner på dette området. Vi vil fortsatt ha dialog og samarbeid med Europa, både generelt og i lys av utviklingen i Ukraina, sier justis- og beredskapsministeren.

Norske myndigheter arbeider kontinuerlig med å opprettholde et godt situasjonsbilde og god sivil beredskap i ulike deler av samfunnet.

– Vi er i dag i en normalsituasjon innenriks i Norge, men må være forberedt på at dette kan endre seg, sier justis- og beredskapsministeren.