La frem årets trusselvurderinger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I dag la Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger for 2022.

Justis- og beredskapsminister Enger Mehl og forsvarsminister Enoksen på pressekonferansen 11. februar 2022
Justis- og beredskapsminister Enger Mehl og forsvarsminister Enoksen på pressekonferansen hvor tjenestene la fram sine åpne trussel- og risikovurderinger. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

– Nasjonale sikkerhetsinteresser utfordres direkte og indirekte, hver dag, på tvers av sektorer og samfunnsområder. Det er viktig at så mange som mulig har kunnskap om det som kan true vår sikkerhet. De ugraderte vurderingene fra etterretnings- og sikkerhetstjenestene skal bidra til dette, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

– Trussel- og risikobildet som presenteres i dag forteller oss at vi må jobbe enda tettere sammen for å beskytte våre verdier. Derfor vil jeg fremheve det nødvendige samarbeidet mellom tjenestene, samarbeidet mellom militære og sivile aktører, og mellom offentlige og private virksomheter, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Forsvarsministeren og justis- og beredskapsministeren innledet på pressekonferansen. Deretter presenterte Etterretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Hans Sverre Sjøvold og sjef Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Sofie Nystrøm, sine vurderinger rundt aktuelle sikkerhetsutfordringer.

Gurut bealde Vákšunbálvalusa (Etterretningstjenesten), viseadmirála Nils Andreas Stensønes, Politiijaid sihkkarvuođabálvalusa (Politiets sikkerhetstjeneste ,PST) hoavda, Hans Sverre Sjøvold ja Nationála sihkkarvuođaeiseválddi (Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM) hoavda, Sofie Nystrøm, geat buohkat ovdanbukte iežaset árvvoštallamiid áigeguovdilis sihkkarvuođahástalusaid ektui.
Gurut bealde Vákšunbálvalusa (Etterretningstjenesten), viseadmirála Nils Andreas Stensønes, Politiijaid sihkkarvuođabálvalusa (Politiets sikkerhetstjeneste ,PST) hoavda, Hans Sverre Sjøvold ja Nationála sihkkarvuođaeiseválddi (Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM) hoavda, Sofie Nystrøm, geat buohkat ovdanbukte iežaset árvvoštallamiid áigeguovdilis sihkkarvuođahástalusaid ektui. Foto: Govva: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret


En krevende sikkerhetssituasjon
Vurderingene viser at trusselbildet er sammensatt og uforutsigbart.

– Norge står overfor en mer krevende og alvorlig sikkerhetssituasjon. Den pågående rivaliseringen mellom stormaktene preger våre omgivelser. Som småstat er Norge utsatt, og vår konkurransedyktige industri og kompetanse er av interesse for andre. Vi lever i et av verdens mest digitaliserte samfunn, og det gjør oss sårbare. Gjennom langsiktige strategier – såkalte sammensatte eller hybride trusler – forsøker særlig Russland og Kina å endre den internasjonale sikkerhetsarkitekturen. Dette bildet krever tydelig innsats, fra både myndighetene og virksomheter i offentlig og privat sektor, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl følger opp.
– Jeg vil oppfordre alle, og spesielt virksomheter, til å sette seg inn i PST og NSMs trussel- og risikovurderinger. De gir et godt utgangspunkt for å analysere egen risiko og vurdere relevante forebyggende tiltak.

Rapportene fra EOS-tjenestene
Etterretningstjenestens Fokus 2022 beskriver forhold utenfor landets grenser som virker inn på våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Les den her.

PSTs nasjonale trusselvurdering vurderer truslene innenfor landets grenser. Les den her.

I Risiko 2022 vurderer NSM risikoen knyttet til våre skjermingsverdige verdier i lys av truslene som E-tjenesten og PST beskriver. Les den her

Rapportene gir et viktig grunnlag for hvordan myndigheter, og offentlige og private virksomheter arbeider videre for å styrke nasjonal sikkerhet.