Presseinvitasjon: Felles fremlegging av trusselvurderinger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fredag 11. februar 2022 legger Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger.

Nett-tv Presseinvitasjon: Felles fremlegging av trusselvurderinger

Se sendingen her

Se sendingen her

Her er opptaket fra fremleggelsen.

 

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl vil innlede. Deretter vil sjef Etterretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef Politiets sikkerhetstjeneste, Hans Sverre Sjøvold og sjef Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm, presentere sine vurderinger rundt aktuelle sikkerhetsutfordringer.

I den årlige trusselvurderingen «FOKUS» gir Etterretningstjenesten sin analyse av status og ventet utvikling innenfor tematiske og geografiske områder som tjenesten vurderer som særlig relevant for norsk sikkerhet og nasjonale interesser. 

PSTs årlige trusselvurdering er en analyse av ventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder, herunder terror, spionasje og trusler mot myndighetspersoner.

I NSMs rapport «Risiko 2022 - Økt risiko krever økt årvåkenhet» vurderes risikoen for at samfunnet rammes av tilsiktede handlinger som kan skade viktige samfunnsinteresser.

Praktisk informasjon:

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20.

Oppmøte: Senest 12.45. Ta med gyldig ID og pressekort.

Påmelding innen torsdag 10. februar kl. 14.00 til fdinfo@fd.dep.no

Pressekonferansen strømmes direkte på regjeringen.no og på facebook live.

Presse som ikke har anledning til å møte, kan sende inn spørsmål til fdinfo@fd.dep.no med teksten "PK trusselvurderinger" i emnefeltet. Spørsmålene kan gjerne sendes inn på forhånd, og må være oss i hende senest kl. 13.30 (under pressekonferansen). Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi tar forbehold om at det kan bli for lite tid til at alle de innsendte spørsmålene blir stilt i pressekonferansen. 

Rapportene fra Etterretningstjenesten, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet vil være tilgjengelig i Marmorhallen. De vil også bli publisert på henholdsvis forsvaret.no, pst.no og nsm.no

Bilder fra arrangementet blir publisert i Forsvarets fotoarkiv: https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/forsvarets-mediearkiv

Statsrådene og sjefene for E-tjenesten, PST og NSM vil være tilgjengelig for intervjuer etter presentasjonene.

Pressekontakter:

Pressekontakt for justis- og beredskapsministeren:
Trude Larstad, tlf. 936 67 742

Pressekontakt for forsvarsministeren:
Marita I. Wangberg, tlf. 905 12 319

Pressekontakt for Politiets sikkerhetstjeneste:
Trond Hugubakken, tlf. 23 30 50 00

Pressekontakt for Etterretningstjenesten:
Ann Kristin Bjergene, tlf. 2309 4939/ 455 01 965

Pressekontakt for Nasjonal sikkerhetsmyndighet:
Trond Øvstedal, tlf. 975 29 556

Om sendingen

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følge den direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/spshnkbt/wowza.js [player.cloud.wowza.com]' type='text/javascript'></script>


Tiltak for å hindre smittespredning
Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre smittespredning. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer fra hver redaksjon. Hvis oppmøtet er større enn kapasiteten til lokalet, kan presse bli bedt om å følge pressekonferansen digitalt.

Se Folkehelseinstituttet sine nettsider for mer informasjon om smittevern.

 

Keiservarden i Bodø. Foto: Anette Ask, Forsvaret
Fra øvelse ved Keiservarden i Bodø. Foto: Anette Ask, Forsvaret