Norge har vedtatt et pristak på russisk olje

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge har innført et pristak på 60 dollar per fat for råolje fra Russland, i sanksjonsregelverket. Dette tilsvarer pristaket vedtatt av EU og G7-landene. Oljepristaket skal bidra til å minske Russlands inntekter fra salg av råolje til tredjeland.

Målet med de omfattende sanksjonene er å redusere Russlands evne til å finansiere den folkerettsstridige krigen i Ukraina.

– Norge fortsetter å stå sammen med EU og andre allierte om sanksjonene mot Russland, for å opprettholde presset på landets regjering og støttespillere, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det eksisterer allerede et forbud mot import, kjøp og overføring av russisk olje til Norge, EU og tredjeland, som trådte i kraft 5. desember. Med innføringen av pristaket gis det unntak fra forbudet mot å yte faglig bistand, formidlingstjenester, finansiering og finansiell bistand, for transport, handel og formidling av russisk råolje solgt under det fastsatte pristaket.

Videre gjøres det noen endringer i forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet for å klargjøre bestemmelsene knyttet til dette tjenesteforbudet, bl.a. hva gjelder handel og formidling samt operatørenes ansvar. Det er også nye bestemmelser knyttet til overgangsperioder. 

Veiledning til næringslivet

Se Utenriksdepartementets veileder for næringslivet. Denne vil bli oppdatert. 

Lovtekster

Forskriftsendringene som Utenriksdepartementet i dag har innført er nødvendige for å gjennomføre EUs sanksjoner i Norge.

Nærmere informasjon om oppdateringen av sanksjonene er tilgjengelig i endringsforskriften (PDF).

Endringsforskriften trer i kraft umiddelbart, og vil bli publisert på Lovdata.