200 millioner til den ukrainske staten

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge går inn med 200 millioner kroner i støtte til Ukraina. Pengene vil brukes på lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte og til utbetalinger av pensjoner og sosialhjelp.

– Russlands angrepskrig mot Ukraina har dramatiske konsekvenser for Ukrainas økonomi. Vi bruker nå 200 millioner av den støtten vi har satt av til denne konflikten på å hjelpe ukrainske myndigheter direkte. Disse pengene vil komme særdeles godt med, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Pengene vil bli kanalisert gjennom Verdensbankens krisepakke for Ukraina. Det internasjonal pengefondet (IMF) anslo i begynnelsen av mars at Ukrainas bruttonasjonalprodukt kan synke med mellom 10 og 35 prosent i år som følge av krigen. Disse anslagene, og omfanget av krigens ødeleggelser, er forbundet med stor usikkerhet. Situasjonen er uoversiktlig og uavklart.

I tillegg til de rent humanitære behovene, er det behov for akutt støtte til å holde statsapparatet og kritisk infrastruktur i gang. Verdensbankens styre godkjente 7. mars en krisepakke til Ukraina på over 700 millioner amerikanske dollar. Pakken består av et budsjettstøttelån på 350 millioner USD fra Den internasjonale banken for gjenoppbygging og utvikling (IBRD), supplert med garantier og gavebistand via et nytt flergiverfond for Ukraina fra likesinnede giverland.

Pengene som kommer inn til dette flergiverfondet vil bli brukt til utbetalinger av pensjoner, sosialhjelp (kontantstøtte) og lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte. Behovet er stort og ukrainske myndigheter vil bruke pengene umiddelbart.  

Verdensbanken varsler et stort behov for ytterligere finansiell støtte til ukrainske myndigheter fremover. Flergiverfondet som nå er satt opp for bankens krisepakke vil ha en helt sentral rolle, og bankens ledelse oppfordrer sterkt til ytterligere giverbidrag.  

Norge har satt av to milliarder kroner til humanitær innsats og bistand til flyktninger i forbindelse med Ukraina-krisen. Om lag en milliard kroner er utbetalt til nå.

Humanitær støtte til Ukraina – hva blir den brukt til? - regjeringen.no