Omfattende norsk trening av ukrainske soldater

– Vi har målsetting om at vi sammen med allierte partnere er med på å trene opp flere enn 50.000 ukrainske soldater i løpet av 2023. Kontinuerlig bidrar omtrent godt over 300 norske instruktører til treningen av ukrainere, ute og hjemme i år, og fra neste år vil dette antallet økes. Vi planlegger å bruke i overkant av en milliard kroner fra Nansen-programmet neste år på å trene ukrainske soldater, varsler forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Lihtolaččaid ja ovttasbargoguimmežiid ulbmil lea ovttas hárjehallat badjel 50.000 ukrainalaš soalddáha jagi 2023.
Lihtolaččaid ja ovttasbargoguimmežiid ulbmil lea ovttas hárjehallat badjel 50.000 ukrainalaš soalddáha jagi 2023. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

6. november besøkte Gram ukrainske, norske og tyske styrker hos EUs treningsmisjon for Ukraina (EU MAM) utenfor Berlin for første gang. Norge bidrar til trening av ukrainske soldater gjennom ulike programmer: EUs treningsprogram EU MAM, det britiske treningsprogrammet INTERFLEX samt trening i Norge, som eksempelvis spesialistutdanning i Trøndelag.

– Etter Russlands invasjon og pågående angrepskrig mot Ukraina, har landet fått bred militær og sivil støtte fra Vesten. Ukraina trenger samtidig flere og bedre trente soldater for å kjempe mot de russiske invasjonsstyrkene. I tillegg har de behov for å øke sin kompetanse innen flere fagfelt. Det er viktig at Norge tar sin del av dette og bidrar der vi kan, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Samtidig som norske styrker lærer opp ukrainske soldater sammen med allierte tar vi også med oss mye lærdom hjem til Norge. Erfaringen ukrainerne har gjort seg på slagmarken er også nyttig for oss. Tett samarbeid og koordinering med andre land gir også viktig læring, sier Gram.

Suodjalusministtar Bjørn Arild Gram galledii Norgga soahteveagaid mat hárjehallet ukrainalaš soalddáhiid Duiskkas.
Suodjalusministtar Bjørn Arild Gram galledii Norgga soahteveagaid mat hárjehallet ukrainalaš soalddáhiid Duiskkas. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

 

Norge samarbeider med Tyskland om å trene opp ukrainske soldater gjennom EU MAM Ukraine.
– Norges styrkebidrag til EUMAM får svært gode tilbakemeldinger. Særlig nevnes den norske fleksibiliteten og profesjonaliteten. Forsvaret er meget gode til trening og mentorering, der norsk tilnærming vekker stor interesse hos andre nasjoner, sier Bjørn Arild Gram.
Den 5. mars 2023 startet soldater fra Hæren opp treningen av ukrainske soldater på basen utenfor Berlin. Norske soldater utdanner ukrainske stormingeniører og gjennomfører utdanning i strid i bebygd område. Innen utgangen av 2023 vil Norge i EU MAM gjennom Hæren ha trent om lag 2.000 infanterister og stormingeniører for å heve deres nivå og ferdigheter.  
– Bidraget til EUMAM er nå på rundt 80 personer. Vi vurderer å øke antallet som bidrar fra Norge til 100 personer i 2024, sier Gram. – EU MAM har ambisjon om å øke antallet ukrainere som trenes i 2024, noe Norge ønsker å bidra til at skjer. Vi bidrar til å styrke Ukrainas forsvarskamp gjennom å øke kompetansen til de ukrainske styrkene, sier Gram.
 
Norge samarbeider med Storbritannia om å trene opp ukrainske soldater gjennom INTERFLEX
– Fortsatt støtte til Ukraina er helt avgjørende. Krigen er utmattende og Ukraina har stort behov for nye soldater. Trening og opplæring er helt sentralt for den videre forsvarskampen, både for de som gjennomgår grunnopplæring og spesialisttrening. Jeg er imponert over jobben de dyktige norske instruktørene gjør, og det har vært viktig for meg å besøke dem for å se hvordan treningen gjennomføres, sier Gram.
Norge er blant de største bidragsyterne til operasjonen; blant de 11 landene som støtter Storbritannia er Norge nest største bidragsyter. Operasjon INTERFLEX har per i dag bidratt til å trene 28.000 ukrainske soldater, med målsetting om å trene 37.000 soldater totalt innen årsskiftet. Norge er det eneste landet bortsett fra Storbritannia og Canada med flere enn 100 instruktører.

I rammen av Operasjon INTERFLEX bidro Norge frem til sommeren 2023 med en ramme på 70 personer. Fra sommeren 2023 økte rammen til 140 personer. Treningsperioden for de ukrainske soldatene og de norske instruktørene er på fem uker, deretter er det to uker med evaluering, forberedelser og rekondisjonering for instruktørene.
 
Trening i hele Norge
Norge tilbyr nå fagopplæring for ukrainske soldater i Norge. Norske styrker trener opp ukrainske soldater innenfor blant annet fagområdene sanitet, skarpskyting og ledelse. Heimevernet har fått ansvaret for å lede og organisere treningen på Værnes. HV har lang erfaring med å ta imot og støtte utenlandske styrker. De har også ledet trening av ukrainske styrker i Storbritannia. Norge har også gitt opplæring til ukrainere på materiell som vi har donert. Denne opplæringen har skjedd i Norge eller i tredjeland.

Om lag 700 ukrainere er trent i Trøndelag i 2023 - samtidig er flere hundre andre trent ved ulike leire over hele landet.

Regjeringen har tidligere varslet et norsk F-16-bidrag med ti instruktører og to F-16-fly.

Norge deltar dessuten i opptreningen av ukrainske mineryddere i Litauen. Treningen er et samarbeid mellom de nordiske landene.


Mer om norsk militær støtte til Ukraina
Norge har helt siden krigens begynnelse gitt militær støtte til Ukraina. Den norske militære støtten til Ukraina er del av en bred internasjonal innsats blant allierte og partnerland. Den militære norske støtten er innrettet langs fire hovedspor:
* Donasjoner av materiell fra egne beholdninger.
* Donasjoner av materiell anskaffet gjennom internasjonalt samarbeid og fondsmekanismer.
* Donasjoner av materiell anskaffet direkte fra industrien.
* Trening og opplæring av ukrainsk personell.

Les mer her