Forlenger det økte bidraget til eFP i Litauen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge besluttet i februar å forsterke det norske styrkebidraget til NATO enhanced Forward Presence i Litauen med om lag 50 personell for om lag tre måneder. Nå forlenges dette økte bidraget for ytterligere tre måneder. Den norske styrken på til sammen om lag 200 personer blir stående i Litauen til august.

Norwegian soldiers are part of the NATO Enhanched Forward Presence in Lithuania
Norwegian soldiers are part of the NATO Enhanched Forward Presence in Lithuania Foto: Frederik RIngnes, Forsvaret

Sikkerhetssituasjonen i Europa er fremdeles svært krevende, og har forverret seg siden februar. Regjeringen forlenger bidraget til NATO-styrken i Litauen for å vise samhold og solidaritet med Norges allierte.

Norge planlegger å bidra til eFP også etter august.

Den russiske invasjonen av Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. NATO og allierte har forsterket den østlige delen av alliansen. Blant annet er det opprettet multinasjonale bataljonsstridsgrupper i Romania, Bulgaria, Slovakia og Ungarn. Disse kommer i tillegg til de som allerede er i Estland, Latvia, Litauen og Polen.

Fakta om bidraget:

Det norske bidraget inngår i en tyskledet bataljonsstridsgruppe. Norge har siden 2017 hatt ulike bidrag fra Hæren.

I 2022 skulle Forsvaret i utgangspunktet stille med ett mekanisert kompani med stridsvogn-kapasitet på om lag 140 personell. Dette ble i februar forsterket med én tropp og nødvendige støttefunksjoner, i størrelseorden inntil 50-60 soldater. Det vil si at størrelsen på det norske bidraget nå er på snaut 200 soldater.

Bidraget er med på å opprettholde og videreutvikle det tette hærsamarbeidet med Tyskland og Nederland. eFP-styrken i Litauen har i tillegg styrker fra Belgia, Island, Tsjekkia og Luxembourg.

Les mer om bidraget på Forsvaret.no