Regjeringen med strakstiltak for å styrke Forsvaret

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Regjeringen vil bevilge tre milliarder kroner for å øke aktiviteten og beredskapen til Forsvaret. Pengene vil særlig gå til å styrke beredskapen i nord, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Fra pressekonferansen 18. mars
Fra pressekonferansen 18. mars. Foto: Ingrid Dåsnes, FD

Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det nødvendig å styrke forsvaret av Norge raskt. Tiltakene vi nå foreslår, vil gi umiddelbar effekt og styrke vår sikkerhet, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Regjeringen foreslår følgende tiltak:

  • Bevilge 800 millioner kroner til økt overvåking av havområdene i nord. Vi skal blant annet seile mer med våre fregatter, ubåter, korvetter og med Kystvakten. For å muliggjøre dette prioriterer vi også økt vedlikehold av fartøyene.
  • 650 millioner kroner øremerket til økt aktivitet i Hæren og Heimevernet. Brigade Nord, Finnmark Landforsvar og store deler av Heimevernet skal trene og øve mer.
  • 1 milliard kroner for å styrke beredskapsbeholdningene for krise og krig. Vi vil anskaffe og styrke vår beholdning av ammunisjon, personlig utrustning, kritisk materiell og fylle opp drivstofflagre.
  • Øke evnen til mottak av allierte styrker og foreslår å bevilge 350 millioner kroner for å raskt styrkeevnen til alliert mottak, primært i nord.
  • Bevilge 200 millioner kroner for å øke Forsvarets evne til å motstå digitale trusler og styrke Etterretningstjenesten.

Tiltakene bygger på fagmilitære råd fra forsvarssjefen og er tiltak som kan iverksettes raskt og vil gi umiddelbar effekt. Vi vil jobbe videre med hvordan Forsvaret skal styrkes i 2023 og kommende år. Sammen med justis- og beredskapsministeren har forsvarsministeren også sett på tiltak som kan øke beredskapen mot sammensatte trusler.

– Russland har vist vilje til å bruke både militære og ikke-militære virkemidler. Selv om Norge ikke nødvendigvis er målet for Russlands virkemiddelbruk, er også vi utsatt og sårbare for sammensatte trusler, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Nærmere detaljer om de ulike tiltakene vil bli beskrevet i proposisjonen som regjeringen vil fremme for Stortinget før påske.

Les mer om regjeringens tiltak her