Samler inn digitalt utstyr til Ukraina

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I samarbeid med EU starter norske myndigheter innsamling av nettverks- og datautstyr til Ukraina. – Vi vil kontakte norske teleselskaper og it-leverandører for å høre hva de kan bidra med. Det er svært viktig at Ukraina får utstyr for å holde digitale kommunikasjonsnett oppe under den brutale invasjonen landet opplever, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Under et uformelt ministermøte om elektronisk kommunikasjon og digitale tjenester i Paris i begynnelsen av mars bekreftet Europas telekomministere sin sterke solidaritet med Ukraina.

Ukraina har akutt behov for utstyr for å sikre drift og vedlikehold av mobil- og bredbåndsnett under meget krevende forhold. Frankrike har tatt initiativ til å koordinere en slik innsamling av nødvendig utstyr til Ukraina, som alle EU-land er invitert til å bidra i.

Norge har stilt seg bak dette initiativet og Kommunal- og distriktsdepartementet tar i disse dager kontakt med mobil- og bredbåndstilbydere og andre aktører for å samle inn utstyr som er relevant å gi til Ukraina.

– Utstyr som samles inn vil bidra til å opprettholde digital kommunikasjon. Tilgjengelige digitale tjenester er svært viktig for kommunikasjon og deling av informasjon under de forferdelige forholdene i Ukraina, sier Gram.

Ukraina trenger blant annet telefoner, modem, datamaskiner, batterier, servere og nettverksutstyr. Departementet vil invitere bransjeorganisasjoner og selskaper til å bidra i denne viktige støtten til Ukraina.

Norge har også sluttet seg til en europeisk erklæring om å øke Europas evner innenfor digital sikkerhet.

Kritisk infrastruktur som mobil- og bredbåndsnett og de digitale tjenestene de bærer, er av avgjørende betydning for mange funksjoner i samfunnet og er mål for digitale angrep. Norge og EUs 27 medlemsland signerte under det samme møtet en politisk erklæring som skal bidra til å øke Europas evner og samarbeid innenfor digital sikkerhet.

Selskaper som ønsker mer informasjon eller vil bidra med digitalt utstyr til Ukraina, kan sende epost til denne adressen: IKT-utstyr@kdd.dep.no

Her er mer informasjon om det franske initiativet: pressemelding