Nye sanksjoner mot Russland innført i norsk rett

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Det er viktig å holde trykket oppe mot Putin og de som tjener mest på og støtter hans regime. Nå er også EUs siste sanksjonspakke innført i norsk rett. Vi innfører sanksjoner sammen med EU og andre land for å sikre at tiltakene treffer sterkt og effektivt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har i dag innført enda flere sanksjoner som reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina. De nye sanksjonene omfatter tiltakene som EU vedtok 15. mars og kommer i tillegg til den omfattende pakken med sanksjoner som ble innført i norsk rett 18. mars.  

De nye sanksjonene omfatter blant annet følgende tiltak:

  • Forbud mot transaksjoner med tolv russiske statlig-eide selskap
  • Handelsrestriksjoner, blant annet knyttet til import og transport, av jern- og stålprodukter
  • Forbud mot eksport av en rekke luksusvarer
  • Forbud mot nye investeringer i den russiske energisektoren, samt eksportrestriksjoner på utstyr, teknologi og tjenester for energiindustrien
  • Utvidelse av listen over individer/enheter knyttet til Russlands forsvars- og industribase som det ikke er lov å handle med
  • Forbud mot å yte kredittvurderingstjenester til russiske personer og enheter

Denne historiske totalpakken av sanksjoner retter seg særlig mot finanssektoren, energisektoren, transportsektoren og eksportkontroll. 877 fysiske personer og 62 enheter/selskaper er listeført. Deres tilgang til penger og formuesgoder skal fryses. Det er også forbudt å stille penger eller eiendeler til deres rådighet, både direkte og indirekte. Brudd på tiltakene er straffbart. Norske bedrifter må være aktsomme og undersøke tiltakene der det er grunn til å tro at listeførte selskaper og personer er involvert. Reiserestriksjoner, dvs. forbud mot innreise til og transitt i Norge, er også innført.

Sanksjonene som er innført i norsk rett 18. mars og i dag, er innført i den norske forskriften av 15. august 2014 nr. 1076. Den ble opprinnelig vedtatt som en reaksjon på Russlands anneksjon av Krym.

Mer informasjon ligger på nettsidene til regjeringen.no og i selve endringsforskriften (pdf). Forskriften trer i kraft umiddelbart. Endringsforskriften publiseres på Lovdata senere i dag. Konsolidert versjon av forskriften forventes på Lovdata 25.mars 2022.