Utvidet kartlegging før bosetting

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil utvide kartleggingen av flyktninger fra Ukraina før bosetting til også å gjelde utdanning og yrke.

– Vi vil utvide den forenklede kartleggingen for at integreringen av ukrainere skal gå raskere og bli enda mer treffsikker. Å få tildelt en kommune hvor det er mulig å bruke kompetansen sin er nyttig både for den enkelte og for samfunnet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. 

UDI og IMDi vil få i oppdrag å utvide den forenklede kartleggingen før bosetting til også å omfatte innhenting av opplysninger om utdanning og yrke. Den forenklede kartleggingen har til nå omfattet familieforhold, eventuelt nettverk i Norge og kjæledyr. Hensynet til rask bosetting har gjort at informasjonsinnhentingen før bosetting har vært begrenset.

Den utvidede kartleggingen vil gjelde personer som kartlegges fremover, ikke de som allerede er kartlagt. Etter bosetting har flyktninger fra Ukraina rett til ordinær kompetansekartlegging.