Norge hjelper Ukraina til fremgang i krigen med ny teknologi

Et nytt samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets forskingsinstitutt (FFI), norsk forsvarsindustri og det ukrainske forsvaret skal bidra til innovasjon og utvikling av nye teknologiske løsninger for Ukraina.

- Krigen mellom Ukraina og Russland er på et vippepunkt, hvor det er risiko for at Russland får overtaket. På kort sikt er det behov for fortsatt donasjoner av materiell og særlig ammunisjon. På mellomlang sikt vil økt produksjonskapasitet og innovasjon kunne bli avgjørende, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsministeren møtte flere bedrifter fra forsvarindustrien 22. februar til dialogmøte om økt produksjon
Forsvarsministeren møtte flere bedrifter fra forsvarindustrien 22. februar til dialogmøte om økt produksjon. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

Samarbeidet formaliseres nå gjennom et treårig prosjekt med en kostnadsramme på om lag 180 millioner kroner. Prosjektet kan gi forskningsresultater og teknologier som er sterkt etterspurt av Ukraina blant annet knyttet til å styrke egenbeskyttelsen og utholdenheten.

- Det tette samarbeidet mellom Forsvaret, FFI og forsvarsindustrien har vært en suksessformel utviklingen av norsk forsvarsmateriell i verdensklasse. Nå benytter vi den samme modellen for å utvikle teknologier tilpasset ukrainske behov, sier Gram.

 Adm.dir. Torbjørn Svensgård i Fsi, materielldirektør Rolf Kjos og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp),  var med på dialogmøtet.
Adm.dir. Torbjørn Svensgård i Fsi, materielldirektør Rolf Kjos og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), var med på dialogmøtet. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

Krigen har så langt vist at hurtig læring, omstilling og utvikling av teknologi har bidratt til at ukrainske styrker har holdt stand mot en konvensjonelt større motstander.

- Vi må bidra der vi kan gjøre en forskjell. Prosjektet er et lite, men et potensielt viktig bidrag til Ukrainas forsvarskamp. Samtidig vil dette gi utviklingsmuligheter for norsk forsvarsindustri, og det vil også gi teknologiske løsninger som kan styrke det norske forsvaret, sier Gram.