Regjeringen sender aggregater til Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Millioner av ukrainere mangler strøm, vann eller oppvarming etter russiske angrep. Behovet for bistand er stort og akutt. Norge har gitt vesentlige bidrag til å opprettholde strømforsyningen i Ukraina, og regjeringen har nå sendt aggregater til Ukraina fra Sivilforsvaret for å avhjelpe situasjonen.

To kvinner står ved  siden av hverandre og ser i kameraet. Aggregater på tilhengere i bakgrunnen.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) og direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Elisabeth Aarsæther med aggregatene som ble sendt fra Sivilforsvaret til Ukraina. Foto: Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap Lisensinfo

Russiske missilangrep har gjort store skader på kritisk infrastruktur i Ukraina. 10 millioner ukrainere er, ifølge ukrainske myndigheter, uten strøm, vann eller oppvarming. Landets energidepartement har anmodet om internasjonal humanitær bistand, i form av utstyr, til å gjenopprette landets kritiske energiinfrastruktur. Blant annet ber de snarest om store aggregater til å produsere strøm.

– Det er ingen tvil om at Ukraina står i en svært krevende humanitær situasjon. Jeg er glad for at vi nå har muligheten til å svare på dette spesifikke behovet for aggregater, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) ved Sivilforsvaret har 11 slike aggregater. Disse inngår i Sivilforsvarets mobile forsterkningsressurser, og befinner seg i ulike Sivilforsvarsdistrikt i Norge. Det ble vurdert at disse kan doneres til Ukraina samtidig som den nasjonale beredskapen nasjonalt og lokalt i Norge forblir tilfredsstillende.

Aggregatene ble sendt fra de ulike distriktene til Sivilforsvarets sentrallager på Starum, før materiellet ble sendt samlet videre til Ukraina via en logistikkbase i Polen. Transporten, som DSB organiserer, blir finansiert av EUs ordning for sivil beredskap (UCPM). Kostnadene knyttet til reanskaffelse av materiellet dekkes over Utenriksdepartementets humanitære midler.

Her er en oversikt over norsk støtte til Ukraina og nabolandene:

Røde og blå aggregater og utstyr klargjort til sending.
Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Lisensinfo

FAKTA om EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)

Det norske bidragene til Ukraina kanaliseres via EUs ordning for sivil beredskap, UCPM. 

DSB forvalter på vegne av UD og JD de nasjonale kontaktpunktene opp mot beredskapsordninger i EU, FN og den sivile beredskapsorganisasjonen i NATO. Gjennom disse ordningene mottar DSB bistandsanmodninger knyttet til ressurser, beredskapskapasiteter og personell.

Når et land ber om hjelp, vurderer deltakerlandene i EUs ordning for sivil beredskap om de har det som etterspørres, og hva som eventuelt kan være aktuelt å sende. I Norge skal alle donasjoner vurderes av relevant fagmyndighet og Utenriksdepartementet. Det er DSB, på vegne av Norge, som tilbyr norsk bistand, koordinerer transport og logistikk og samarbeider med krisekoordineringssenteret i EU.