Over 1000 pasienter og pårørende fra Ukraina evakuert med norsk hjelp

Norge har nå transportert over 1000 pasienter og pårørende fra Ukraina for medisinsk behandling i Norge og andre europeiske land.

– Norge gjør en formidabel innsats med å sørge for pasienttransport med ambulansefly til sykehus i Norge og Europa. Dette blir lagt merke til internasjonalt, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Transporteres fra medisinsk knutepunkt

Pasienter og pårørende transporteres fra et medisinsk knutepunkt i Polen til behandling på sykehus i Europa.

I samarbeidet gjennom EUs sivile beredskapsordning (UCPM) har vi så langt transportert rundt 300 pasienter og pårørende til Norge, og over 700 pasienter og pårørende til andre land.

– Norge har helt siden krigen brøt ut vært en sentral bidragsyter i EUs ordning for sivil beredskap, herunder medevac-ordningen. Vi må stå sammen om å støtte det ukrainske folk. Støtten til Ukraina er helt nødvendig for ukrainerne, og en investering i Norges og Europas sikkerhet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Polsk og ukrainsk flagg henger fra taket i medisinsk hub i Polen
Inne fra den medisinske huben i Rzeszów i Polen. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Fly med helsepersonell

– Nærmere 200 pasienter og rundt 100 pårørende har ankommet Norge hittil. Det er viktig for flere av pasientene å kunne ta med seg sine nærmeste når de kommer for å få behandling i Norge. Det legger vi til rette for, sier Kjerkol.

Norge kan tilby ambulanseflytransporten fordi Forsvaret har en beredskapsavtale med SAS. I samarbeid med de regionale helseforetakene stiller Forsvaret med helsepersonell som tar seg av pasientene under flyvningene.

Dette SAS-flyet benyttes til å evakuere ukrainske pasienter og krigsskadde
Dette SAS-flyet benyttes til å evakuere ukrainske pasienter og krigsskadde. Foto: Helse- og omsorgsedepartementet

Høy faglig kvalitet

– Vi er et av landene som har tatt imot flest pasienter fra Ukraina. Norske sykehus gir helsehjelp av høy faglig kvalitet. Vi har grunn til å være stolte over arbeidet som gjøres ved norske sykehus og andre steder i helsetjenesten vår for pasienter fra Ukraina, sier Kjerkol.

Medisinskfaglige vurderinger og kapasiteten i spesialisthelsetjenesten avgjør hvilke og hvor mange pasienter Norge kan ta imot.

Norge har også donert legemidler og medisinsk utstyr. Blant annet har vi utviklet fem spesialbygde og svært avanserte ambulansebusser. I tillegg til dette har norske sykehus så langt gitt 12 ambulanser.

Etterspurte ambulanser

Ambulanser er etterspurt av Ukraina og er et viktig og smidig verktøy for den ukrainske helsetjenesten. Norge har også bidratt med medisinske eksperter som utsendinger til EU-kommisjonen for å bistå med koordinering av ambulansefly.

I tillegg til den medisinske bistanden til Ukraina, har Norge også donert en rekke andre typer utstyr gjennom EUs ordning for sivil beredskap. Det er blant annet sendt utstyr til reparasjon og rehabilitering av kraftforsyningen som er ødelagt av de systematiske russiske angrepene på sivil infrastruktur i Ukraina.