Midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge åpner for midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere og etablerer flere mottaksplasser.

– Vi står nå overfor den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig. Regjeringen har i dag besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske statsborgere, slik også EU har gjort. Det betyr at ukrainere på flukt slipper tidkrevende individuell behandling, og at det derfor går raskere å hjelpe dem, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Vanligvis skal en asylsøkers beskyttelsesbehov vurderes individuelt. Beslutningen om å gi ukrainere midlertidig kollektiv beskyttelse er et unntak fra regelen om individuell vurdering, og gjør at man gir beskyttelse til en hel gruppe. Det ble sist gjort under konflikten i Kosovo på slutten av 90-tallet.

– Midlertidig kollektiv beskyttelse gir ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Ukrainere som kommer til Norge nå, kan i første omgang få oppholdstillatelse i inntil et år, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Ordningen med kollektiv beskyttelse vil tre i kraft i Norge koordinert med andre land i Europa.  Regjeringen kommer tilbake til detaljene i innrettingen innen kort tid.

Rundt 300 ukrainere har allerede kommet til Norge, og regjeringen forventer at det vil komme betydelig flere. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger har allerede en million ukrainere flyktet fra sitt hjemland.

– Vi er klare til å gi beskyttelse og hjelp til mennesker som er på flukt fra krigshandlinger i Ukraina. Dette skal skje i tett samarbeid med andre land i Europa. Utlendingsdirektoratet får nå i oppdrag å etablere flere asylmottaksplasser, sier justis- og beredskapsministeren.