Justis- og beredskapsministerens orientering på pressetreffet om Ukraina

(Sjekkes mot framføring)

Millioner har rømt fra livene og hjemmene sine i Ukraina. Krigen blir mer blodig for hver dag. Familier er splittet. Sterke bilder av mødre og redde barn på flukt gjør et sterkt inntrykk på oss alle. Fortvilelsen det ukrainske folk nå går gjennom, er enorm.

Norge skal sammen med andre europeiske land være en trygg havn for det ukrainske folk. Vi skal stille opp for de som nå trenger beskyttelse, hjelp og omsorg.

Den siste uken har jeg vært i flere møter med de andre justisminsterene i Europa, senest i går, for å være med å finne en god, og felles løsning for ukrainske flyktninger – så raskt som mulig.

Nå har vi kommet et viktig skritt videre. Samtidig vil jeg være tydelig på at det ligger flere utfordringer og spørsmål foran oss, som regjeringen fortløpende jobber med. 

***

Regjeringen går nå inn for å gi midlertidig kollektiv beskyttelse. Dette er en ordning som åpner for å gi beskyttelse til mange i en massefluktsituasjon, som den vi står overfor i dag.

Midlertidig kollektiv beskyttelse ble brukt i Norge under konflikten i Kosovo på slutten av 1990-tallet. Mange tusen flyktninger ble da hentet hit.

Det er effektivt både for de som kommer hit og de som skal ta imot dem, å benytte seg av denne ordningen, slik situasjonen nå utvikler seg.

***

En situasjon med store ankomster i løpet av kort tid vil være krevende for alle involverte. Norge har gode rutiner for dette og har et godt mottakssystem som har erfaringer fra tidligere flyktningkriser. Vi gjør oss nå klare for at antall mennesker som flykter fra Ukraina til Norge, vil øke.

Regjeringen har gitt Utlendingsdirektoratet (UDI) i oppdrag å etablere flere nye asylmottaksplasser. Vi forbereder oss på å håndtere en stor økning i ankomstene.

Vi vet at flyktningstrømmen er enorm – men vi vet per i dag ikke hvor mange som vil komme til Norge. Situasjonen er uoversiktlig, uavklart og i rask endring. Vi må være forberedt på at mange kan komme.

Landene som grenser til Ukraina har allerede tatt imot hundretusenvis av flyktninger, og gjør en enorm innsats. Jeg vil rette en stor takk til dem. Norge har gitt bistand til nabolandene og vil stille opp for å hjelpe der. Vi vil fortsette samtaler med de europeiske landene i spørsmål om bistand til å hente flyktninger der presset er størst. 

De økonomiske konsekvensene av disse tiltakene vil jeg komme tilbake til Stortinget med så raskt som mulig.

***

Jeg er glad for at Norge nå kan være med å bidra med å finne en så rask løsning som mulig for de som er på flukt. Dette vil bli krevende. Først og fremst, selvsagt, for de som må flykte. Men det vil også kreve mye av Norge og alle andre land i Europa.

Jeg vil rette en stor takk til de som nå er i gang og bidrar til at det norske mottakssystemet skal ta imot mennesker på flukt fra krigen i Ukraina.

Også kan vi alle bidra med varme, omsorg og medmenneskelighet.

Takk.