Felleserklæring fra idrettsministre til IOC

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har sammen med ministre fra 35 land publisert en erklæring som en reaksjon på at IOC ser på muligheten for at såkalt nøytrale idrettsutøvere fra Russland og Belarus igjen kan delta i internasjonale idrettskonkurranser.

– Russlands krigføring i Ukraina, støttet av Belarus, fortsetter, og situasjonen i Ukraina forverres. Det er ingenting som tilsier at IOC bør revurdere sitt tidligere standpunkt om å utestenge russiske og belarusiske utøvere fra internasjonal idrett. Så skulle jeg ønske at vi kunne ha vært enda tydeligere overfor IOC, men det var viktig å få med flest mulig land på denne erklæringen, fordi det gir budskapet mer tyngde, sier Anette Trettebergstuen.

I erklæringen heter det blant annet at mangelen på klarhet og konkrete detaljer fra IOC når det gjelder en brukbar nøytralitetsmodell gjør at de 35 nasjonene er enige om at russiske og belarusiske idrettsutøvere ikke skal tillates i internasjonale konkurranser nå.

– Jeg støtter de nordiske idrettsforbundenes tydelige uttalelse fra 7. februar om at dette ikke er tiden for å vurdere retur for russiske og belarusiske utøvere til internasjonal idrett. Det er uakseptabelt og provoserende at IOC har lekt med tanken om å slippe til russiske og belarusiske utøvere igjen. Når det gjelder begrepet «nøytrale utøvere», er det i sammenhenger der alle andre utøvere representerer landslag og konkurrerer under sine respektive lands flagg, vanskelig å se at nøytralitetsbegrepet gir noen mening, sier Trettebergstuen.

Erklæringen som ble publisert i går er et resultat av et digitalt toppmøte som ble holdt 10. februar, der også Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, deltok.

Erklæringen: Statement on Russia's war on Ukraine and international sport (.pdf)

Trettebergstuen ser på storskjerm hvor det er små strømmebilder av president Zelenskyj og de andre møtedeltakerne.
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen under president Zelenskyjs innlegg i det digitale toppmøtet som ble holdt 10. februar. Foto: KUD