Regjeringen gir økonomisk trygghet til ukrainske, russiske og hviterussiske studenter i Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Staten stiller opp for ukrainske, russiske og hviterussiske studenter i en vanskelig situasjon. De som sliter økonomisk på grunn av krigen, skal nå få penger til å dekke levekostnader.

– Mange ukrainske studenter i Norge har det veldig tøft nå, både psykisk og økonomisk. I tillegg er det viktig for oss at også russiske og hviterussiske studenter er med i denne ordningen. Disse studentene er like uskyldige i den krigen som har oppstått som deg og meg, sier forsknings- og høyere utdanningsministre Ola Borten Moe.

Derfor oppretter regjeringen en stipendordning for vårsemesteret 2022. Hver student som kvalifiserer til stipendet, vil få utbetalt opptil 11 500 kr per måned fra mars til august. Ph.d.-studenter får utbetalt opptil 21 000 kr.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått dette på plass. Det vil være trist og urettferdig hvis disse studentene må avbryte studiene i Norge fordi de ikke har råd lenger, sier Borten Moe. 

Bakgrunnen er at enkelte ukrainske, russiske og hviterussiske studenter i Norge nå har økonomiske problemer på grunn av krigen. For eksempel fordi foreldre og andre som har finansiert dem frem til nå, ikke lenger kan fortsette med det, eller fordi de har mistet tilgang til pengene sine på grunn av økonomiske sanksjoner rettet mot Russland.

Disse kan få støtte:

  • Studenter ved universiteter, høyskoler, fagskoler og ph.d.-studenter fra Ukraina, Russland og Hviterussland
  • Studenter som selv finansierer studieoppholdet og har mistet tilgang til finansieringen sin på grunn av krigen
  • Ordningen omfatter ikke studenter med ukrainsk, russisk eller hviterussisk statsborgerskap som har vanlige rettigheter gjennom Lånekassen.

Studenter som mener at de kvalifiserert, må søke om stipendet fra egen utdanningsinstitusjon. Ordningen vil gjelde fra 1. mars til august 2022.

– Selv om denne ordningen kun vil gjelde frem til august, så vil det komme på plass løsninger også fra høsten 2022. Vi må sikre stabilitet og forutsigbarhet for de studentene det gjelder, sier Borten Moe.

Fakta om ordningen

  • Tall fra Direktorat for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) viser at det i vårsemesteret 2022 er ca. 150 ukrainske studenter, ca. 400 russiske og ca. 50 hviterussiske studenter i Norge.Det er grunn til å tro at flere av disse er bosatt/har permanent oppholdstillatelse i Norge og har vanlige rettigheter gjennom Lånekassen.
  • Det er usikkert hvor mange som vil ha behov for økonomisk hjelp dette vårsemesteret, et anslag kan være alt fra 50 til 300.
  • I henhold til UDIs krav til studietillatelse, skal studenter ha overført penger til norsk konto tilsvarende 126 357 for et studieår eller ha tilsvarende økonomisk garanti (evt. lavere sum for kun et semester). Det er derfor sannsynlig at en god del studenter har midler i Norge fram til juni. Det kan likevel være en del tilfeller der studenter av ulike grunner har midler på konto i hjemlandet som nå ikke er tilgjengelig.

Hvordan det fungerer:

  • Universitetene, høyskolene og fagskolene må sørge for å informere alle studenter som kan være aktuelle for denne ordningen. Deretter må studentene selv søke om midler fra sin institusjon. Det vil stilles krav til fremleggelse av dokumentasjon. Hva slags dokumentasjon skal HK-dir raskt finne ut av. Institusjonene søker deretter om refusjon fra HK-dir.
  • I 2022 har HK-dir satt av ca. 12 millioner kroner til prosjektsamarbeid med Russland gjennom programmene UTFORSK og RUSSUT. RUSSUT er nå stoppet og det vil ikke være mulighet for å søke prosjekter sammen med russiske partnere i inneværende utlysning for UTFORSK. Disse midlene brukes derfor til stipendordningen.