Regjeringen desentraliserer asylregistreringen i forbindelse med krigen i Ukraina

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

På grunn av mengden av ukrainske flyktninger i Europa, sørger nå regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i landet. Det vil gjøre det lettere for ukrainere å søke asyl der de er.

– Vi rigger Norge klart for en flyktningkrise som kan bli svært stor og krevende. Derfor sørger nå regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i Norge. Dette vil redusere presset på det nasjonale ankomstsenteret i Råde og gjøre det lettere for de ukrainerne som allerede oppholder seg andre steder enn på Østlandet å få registrert seg, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

I utgangspunktet skal alle asylsøkere som kommer til Norge registrere seg ved det nasjonale ankomstsenteret på Råde. Regjeringen gjør nå ytterligere grep, med blant annet styrking av Politiets utlendingsenhet (PU) med om lag 100 stillinger som vil styrke politiets kapasitet på Råde ytterligere. PU har også utvidet kapasiteten til å ivareta asylsøkere før registrering på Scandic Helsfyr hotell.

– Politiet vil i første omgang registrere asylsøkere på flere steder i åtte politidistrikter – Agder, Sør-Vest, Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Politiet vil trenge noe tid for å forberede dette. Derfor vil registreringen vil være klar fra onsdag 16. mars kl. 08.00 for å sikre en riktig og lik praksis i hele landet. Det kan bli aktuelt å etablere registrering på flere steder hvis det blir behov for det, sier Mehl.

De resterende distriktene (Oslo, Øst, Sør-Øst og Innlandet) vil tilby samme tjeneste gjennom ankomstsenteret på Råde.

– Jeg vil understeke at det er viktig at de som kommer til Norge, eller som allerede er her, registrerer seg. Dette har to sider – for det første at norske myndighetene har behov for kontroll med hvem som er i landet, og for det andre, at personene må registrere seg for å få et midlertidig personnummer, et såkalt D-nummer, for å få tilgang på tjenester, sier justisministeren.

Ukrainere som har biometrisk pass har visumfrihet til Norge i 90 dager. De kan på egenhånd oppholde seg på turistvisum i den perioden, men må registrere seg dersom de vil ha tilgang til oppfølging fra myndighetene.

Informasjon til ukrainske borgere som kommer til Norge om hvordan og hvor de registrerer seg hos politiet for å søke om kollektiv beskyttelse (politiet.no)