Aktuelle saker om krisen i Ukraina

Her er en oversikt over aktuelle saker om Ukraina og Russland etter den økte spenningen mellom de landene og  det russiske angrepet på Ukraina 24. februar 2022.

Viser 1-10 av 550 treff.

 • Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom Lederne og Norsk olje og gass

  05.07.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom arbeidstakerorganisasjonen Lederne og Norsk olje og gass i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør. På oppfordring fra arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har partene sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig.

 • Norge bredt representert på FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene

  05.07.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  5. juli starter årets Høynivåforum for bærekraftig utvikling i FN (High Level Political Forum - HLPF). Her skal den bærekraftige utviklingen i verden gjennomgås.

 • Støtter den andre erklæringen om å suspendere russiske og belarussiske idrettsforbund

  05.07.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har sammen med ministre fra 34 andre land undertegnet en erklæring der de oppfordrer internasjonale særforbund om å suspendere russiske og belarussiske idrettsforbund.

 • Norsk støtte til Ukraina og nabolandene

  02.07.2022 Artikkel Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Under følger en oversikt over Norges støtte til Ukraina og nabolandene som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende.

 • USA donerer NASAMS til Ukraina

  01.07.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - USAs donasjon av luftvernsystemet NASAMS til Ukraina er et verdifullt bidrag til landets forsvar mot Russlands invasjon. NASAMS er et også godt eksempel på de nære relasjonene mellom Norge og USA, sikkerhetspolitisk så vel som på næringslivssiden, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

 • Norge øker støtten til Ukraina med 10 milliarder kroner

  01.07.2022 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Norge øker støtten til Ukraina med 10 milliarder kroner over to år. Pengene skal gå til humanitær bistand, gjenoppbygging av landet, våpen og driftstøtte til myndighetene. - Vi står sammen med det ukrainske folk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

 • Utanriksdepartementet sitt program veke 27

  01.07.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 27, 2022.

 • Svar på spørsmål om gjenoppbyggingsfond for Ukraina

  01.07.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om regjeringen vil avsette midler til et gjenoppbyggingsfond for Ukraina i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

 • Rapporter og brev

  30.06.2022 Artikkel Finansdepartementet

 • Regionalt næringssamarbeid

  30.06.2022 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet jobber med grenseoverskridende næringssamarbeid med våre naboland. Gjennom deltakelse i regionale samarbeidsfora som Nordisk ministerråd, Barentsrådet og Østersjøsamarbeidet samarbeider departementet med lignende departementer i nabolandene om felles utfordringer. I de regionale foraene tilrettelegges det for fellesprosjekter innenfor nærings-, handels- og innovasjonspolitikk.