Norge vil donere F-16 til Ukraina i løpet av året

– Ukrainas evne til å forsvare seg mot angrep fra luften, er helt avgjørende i deres forsvarskamp mot Russland. Norge har nå bestemt at vi vil donere seks F-16 jagerfly til Ukraina. Vi tar sikte på å begynne donasjonene i løpet av 2024, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Norge bidrar sammen med flere andre land til at Ukraina får F-16 jagerfly, som vil være viktige for å forsvare landet mot angrepene fra russiske styrker.

Regjeringen besluttet i fjor å donere et antall F-16 til Ukraina i rammen av et flernasjonalt samarbeid, ledet av Danmark, Nederland og USA. Statsministeren annonserte dette på Ukrainas uavhengighetsdag i Kyiv i fjor.

Opptrening

– Helt siden krigens utbrudd har Ukraina blitt rammet av russiske luftangrep. De har ført til store lidelser for den ukrainske befolkningen og store materielle ødeleggelser. Sammen med luftvern, vil jagerflyene være viktige for at ukrainerne skal kunne forsvare seg mot russiske angrep fra luften. Norge har siden høsten 2023 bidratt med trening av ukrainske jagerflypiloter i Danmark, og Norge vil støtte opplæringen også framover, sier statsminister Støre.

Norge faset ut F-16 jagerfly i 2021 i forbindelse med innfasingen av det nye kampflyet F-35. 32 F-16 er solgt til Romania. 

– Vi må fortsette å støtte Ukrainas forsvarskamp mot den russiske angrepskrigen. Ukraina kjemper en kamp både for egen frihet og for våre felles verdier, demokrati og folkeretten. Ukraina står i førstelinjen for euroatlantisk sikkerhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

Både president Zelenskyj og utenriksminister Kuleba har gang på gang uttrykt stor takknemlighet for norsk støtte til luftvern, og vært tydelige på at disse flyene er særdeles viktige bidrag til deres forsvar av egen frihet og suverenitet, sier Eide.

Norge støtter Ukraina med kampflyvertrening og plankompetanse, gjennom kampflykoalisjonen og deltar i treningen av ukrainske piloter og personell.

– Norge er takknemlig for Danmarks lederskap og vertskap for opplæring av ukrainsk personell og piloter ved Skrydstrup flybase. Oppbyggingen av det vi kan kalle et vestlig kampflyvåpen for Ukraina er en stor ambisjon som vil kreve mye i årene framover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

F-16 til Ukraina
Regjeringen besluttet i fjor å donere et antall F-16 til Ukraina i rammen av et flernasjonalt samarbeid, ledet av Danmark, Nederland og USA. Foto: Morten Hanche

Økende behov for våpen til F-16

Landene som deltar i kampflykoalisjonen donerer flyskrog til Ukraina og det pågår et arbeid for å sikre Ukraina ulike våpentyper til jagerflyene. Etter hvert som Ukraina får flere utdannede piloter og støttepersonell, vil partene i kampflykoalisjonen fylle på med flere fly til Ukraina.

Behovet for våpen til jagerflyene vil øke i takt med antallet F-16 i det ukrainske luftforsvaret. Væpning og annen støtte til flyene vil håndteres i rammen av det flernasjonale samarbeidet. Belgia, Canada, Danmark, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Sverige, Storbritannia og Norge er med i dette samarbeidet.