Pensjonister kan jobbe med Ukraina-flyktninger uten å få avkortning i pensjonen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

De høye ankomstene fra Ukraina har medført et akutt behov for arbeidskraft. Nå har Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomført en forskriftsendring som innebærer at også pensjonister med offentlig avtalefestet pensjon (AFP) kan jobbe med flyktningstrømmen fra Ukraina på pensjonistvilkår uten å få avkortet pensjonen.

Kommunene hadde under koronapandemien gode erfaringer med å mobilisere pensjonister til arbeid ved skoler og barnehager.

- Det store antallet flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge skaper et stort press på kommunene som tar dem imot, og et akutt behov for arbeidskraft. Derfor ønsker regjeringen å legge til rette for at også pensjonister i offentlig sektor fritt kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt. Vi trenger tilgang på flere hender, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Partene i kommunal sektor er blitt enige om særskilt sats for pensjonistlønn i den krevende situasjonen kommunene nå står i, slik at det blir lettere for kommunene å hente inn pensjonert personell, sier Persen.

- Det er gjennomført en forskriftsendring som gjør at pensjonister som mottar pensjonistlønn etter særskilt sats i arbeid med flyktninger fra Ukraina, ikke får avkortet offentlig AFP. Ved pensjonistlønn blir heller ikke alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen avkortet, sier arbeids- og inkluderingsministeren.