Flere sanksjoner innført mot Russland

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot Putin og det russiske regimet.

Nye sanksjoner mot Russland trer i kraft i Norge i dag.

– Vi står sammen med EU om sanksjonene mot Russland for å opprettholde presset på landets regjering og listeførte elite. Nå forbyr vi import av olje som fraktes sjøveien fra Russland til Norge, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Forbudet mot å importere råolje og andre petroleumsprodukter fra Russland trer i kraft umiddelbart, men forskriften inneholder overgangsperioder fram til 5. desember 2022 for råolje og fram til 5. februar 2023 for petroleumsprodukter.

De historisk omfattende sanksjonene rammer målrettet og er siktet inn mot å redusere Russlands evne til å finansiere den folkerettsstridige krigen i Ukraina og mot det russiske regimets viktigste støttespillere. I denne omgang er 65 personer og 18 enheter listeført. Det dreier seg blant annet om personer som anses å være ansvarlig for russiske troppers handlinger i Butsja og Mariupol, ledende forretningsfolk og familiemedlemmer til listeførte oligarker og offentlige tjenestepersoner, flere selskaper innen forsvarsindustrien og en finansinstitusjon.

– Sanksjonene har strammet seg til i flere runder. Med forbudet mot å importere olje, restriksjoner mot flere store banker og forbud mot en rekke flere varer som kan ha betydning for Russlands militære kapasitet, er muligheten til å handle med Russland svært innsnevret, understreker utenriksministeren.

Selv om norsk samhandel med Russland har vært liten sammenliknet med mange andre land, er enkelte norske bedrifter og deres ansatte hardt rammet av sanksjonene.

Fakta om denne runden med sanksjoner mot Russland

Den sjette sanksjonspakken mot Russland ble vedtatt av EU 3. juni 2022.

Denne runden med innstramminger gjelder for eksempel:

  • nye listeføringer av 65 personer og 18 enheter. Listeføringene er allerede gjennomført i norsk rett. Samlet er nå 1158 personer og 98 enheter listeført
  • forbud mot kjøp, import eller overføring av olje som fraktes sjøveien
  • forbud mot å yte faglig bistand, finansiering mv. knyttet til kjøp, import eller overføring av olje
  • forbud mot å yte faglig bistand, finansiering mv. som gjelder transport til tredjeland av olje som har opprinnelse i Russland eller har vært eksportert fra Russland
  • ytterligere tre banker blir utestengt fra betalingssystemet Swift, det vil si Russlands største bank Sberbank, Credit Bank of Moscow og Russian Agricultural Bank
  • utvidelse av eksportkontroll/forbud, for eksempel av varer som kan bidra til å øke Russlands militære og teknologiske kapasitet. Dette omfatter 80 kjemikalier som kan benyttes til å utvikle kjemivåpen.
  • forbud mot å yte en rekke tjenester til juridiske personer eller Russlands regjering, som revisjon og regnskap, finansrådgivning med mer.

Veiledning til næringslivet

Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina – veileder for næringslivet - regjeringen.no

Lovtekster

Forskriftsendringene som Utenriksdepartementet i dag har innført er nødvendige for å gjennomføre EUs sanksjoner i Norge. Nærmere informasjon om alle de nye sanksjonene er tilgjengelig i forskriften her.

Endringsforskriften trer i kraft umiddelbart. Endringsforskriften publiseres på Lovdata senere i dag. 

Pressekontakt Utenriksdepartementet: Mari Bangstad, mari.bangstad@mfa.no, mobil: 41 44 08 71