Forholdet til Russland påvirkes av krigen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Russlands angrepskrig mot Ukraina gjør at Norge reduserer kontakten med russiske myndigheter til et minimum, på lik linje med andre europeiske land og allierte. Nødvendig samarbeid for å bevare trygghet og sikkerhet blir opprettholdt.

– Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men det er nødvendig å reagere. Russland må skjønne at det er de som sitter med nøkkelen til å løse opp igjen disse forbindelsene. Våre tiltak er rettet mot det politiske regimet, ikke mot det russiske folket, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Folk-til-folk-samarbeidet over grensen i nord har i lang tid vært utfordrende som følge av et den sterkt autoritære utviklingen i Russland. Situasjonen for sivilsamfunnet er nå svært krevende. Samtidig gjør usikkerheten som følger av Russlands krigshandlinger det enda vanskeligere med et godt grenseoverskridende samarbeid. Dette vil dessverre merkes lokalt, og særlig av befolkningen i nord. Regjeringen vil fortsette å støtte samarbeid og kontakt mellom folk. Barentssekretariatet i Kirkenes og en rekke norske organisasjoner er sentrale i dette arbeidet.

- Møtevirksomhet i både Arktisk råd og i Barentsrådet utsettes inntil videre. Vi vil diskutere hvordan samarbeidet kan og bør tas videre fremover, sier utenriksminister Huitfeldt.

Nordisk ministerråd fryser sitt samarbeid med Russland og Hviterussland. De nordiske samarbeidsministrene står samlet bak beslutningen.

– Det er ikke mulig å fortsette samarbeidet som før, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, som er nordisk samarbeidsminister i Norge. Les mer her.

Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Sverige, Tyskland og EU har besluttet å suspendere Russland fra Østersjørådet. Hviterussland suspenderes fra sin rolle som observatørland i Østersjørådet.

– Vi beklager at Russland har skapt en situasjon hvor vi øvrige elleve medlemmer ikke lenger finner det mulig å samarbeide med Russland i Østersjørådet. Russland er en av grunnleggerne av rådet, og har hittil vært en aktiv deltaker, sier utenriksminister Huitfeldt som for tiden leder samarbeidet i Østersjørådet på grunn av Norges formannskap siden juli 2021. Les mer her.

Nødvendig myndighetskontakt med Russland som gjelder kritiske samfunnsfunksjoner og bærekraftig ressursforvaltning i nord fortsetter inntil videre.