Norge med betydelig militær støttepakke til Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ukraina kjemper nå for sin eksistens. Behovet for militært materiell er stort og vedvarende. Norge har gitt betydelig støtte til Ukraina og med denne pakken viser vi at vi støtter Ukraina militært så lenge som nødvendig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsminister, Bjørn Arild Gram under et besøk til den britisk-ledede operasjonen Interflex i 2022. Foto: Forsvaret. 

Forsvarsminister, Bjørn Arild Gram under et besøk til den britisk-ledede operasjonen Interflex i 2022. Foto: Forsvaret. 

For 2023 fordeles støtten med 7,5 mrd. kroner til sivil bistand og 7,5 mrd. kroner til militær støtte. Fordelingen mellom sivil og militær støtte besluttes i det enkelte budsjettår, basert på oppdaterte vurderinger av Ukrainas behov.

- At vi nå står samlet bak denne støtten sender et sterkt signal til Ukraina om at hele Norge slutter opp om deres frihetskamp. Det er også et sterkt signal til Russland om at vi ikke aksepterer deres brutale angrepskrig mot en fredelig nabo, sier Gram.

Norsk militær støtte inkluderer donasjoner av materiell fra Forsvaret, donasjoner av materiell anskaffet gjennom internasjonale samarbeid og mekanismer, donasjoner av materiell anskaffet direkte fra industrien og trening og opplæring av ukrainsk personell.

- De militære behovene øker som følge av det store forbruket og slitasjen krigen medfører på det militære materiellet. De ukrainske forsvarsstyrkene har et kontinuerlig behov for etterforsyning og reparasjon av materiell foruten trening og opplæring av soldater, sier Gram.

- Kampen om et fredelig og trygt Europa står nå i Ukraina. Vi skal bidra til Ukrainas forsvarskamp så lenge det er nødvendig. Det er viktig også for norsk sikkerhet, sier Gram.