Skjerper kontrollen med russiske fiskefartøy

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har besluttet at russiske fiskefartøy kun kan anløpe tre havner, og at alle de russiske fartøyene som kommer til disse havnene skal kontrolleres.

Russiske fiskefartøy som er unntatt fra havneforbudet skal bare kunne komme til havn i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord.

– Den alvorlige utviklingen den siste tiden, med Russlands uakseptable annektering i Ukraina, anslagene mot gassrørledninger i Østersjøen og økt droneaktivitet, gjør at regjeringen har skjerpet beredskapen ytterligere. Vi har fulgt nøye med på russisk aktivitet i norske farvann og i norske havner for å unngå at Norge blir et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland. Vi har nå informasjon som tilsier at det er behov for å øke kontrollen med russiske fiskefartøy, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge forvalter flere fiskebestander sammen med Russland, og det er særlig viktig at verdens største torskebestand blir forvaltet på en bærekraftig måte. Det har derfor vært gjort unntak fra havneforbudet for russiske fiskefartøy, men nå strammer regjeringen inn regelverket slik at russiske skip kun kan anløpe havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. Der vil de bli kontrollert av tollere.

– Finansdepartementet har bedt Tolletaten om å intensivere kontrollen av russiske fiskefartøy slik at alle russiske fiskefartøy omfattet av unntaket som anløper de tre aktuelle havnene blir fysisk kontrollert. Dette innebærer en klar styrking av kontrollen på området, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Tollerne vil samarbeide tett med politiet og andre myndigheter.

– Jeg har bedt politiet om å samarbeide tett med Tolletaten. Politiet vil ha økt synlighet og patruljering i de aktuelle havnene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Når grensene mot Europa i økende grad stenges, gjør det oss sårbare. Det øker risikoen for ulovlig aktivitet gjennom Norge. Vi følger utvikling nøye og er klare til å iverksette ytterligere tiltak om nødvendig, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes er havnene i Norge som har flest anløp fra russiske fiskefartøy.

– Norge har hatt et fiskerisamarbeid med Russland i nesten 50 år, også gjennom den kalde krigen. Vi har et viktig ansvar for å sikre god forvaltning av fiskebestandene i Barentshavet som vi deler med Russland. Vi er avhengig av et fungerende fiskerisamarbeid med Russland for å få dette til i praksis. Unntaket for russiske fiskefartøy består derfor, men blir med dette strammet inn, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Endringene trer i kraft i løpet av kort tid.