Regjeringen utvider ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen utvider ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fordrevet fra Ukraina. Nå kan også ukrainske statsborgere som oppholdt seg i Norge 24. februar 2022 få kollektiv beskyttelse.

Regjeringen innførte 11. mars en ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fordrevet fra Ukraina. Ordningen omfattet ved iverksettelsen ukrainske statsborgere som flyktet fra Ukraina 24. februar eller senere, samt en nærmere avgrenset gruppe med tredjelandsborgere og statsløse.

– Nå kan både studenter og sesongarbeidere få midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. I likhet med andre ukrainere vil de få forenklet saksbehandling. De vil også kunne fortsette studier og arbeid uten å måtte vente på en mer tidkrevende asylsaksbehandling, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Flere ukrainere som ved krigens oppstart allerede var i Norge har oppholdstillatelser som nå er i ferd med å utløpe. Både av hensyn til effektiv saksbehandling, likebehandling og den enkeltes mulighet til å fortsette med arbeid og studier, har regjeringen i dag vedtatt en utvidelse av personkretsen som omfattes av ordningen. Endringen innebærer at også personer som befant seg i Norge før 24. februar kan få midlertidig kollektiv beskyttelse. Det er en forutsetning at tidligere tillatelse er utløpt, eller at den vil utløpe senest to måneder etter fremsettelse av søknaden om beskyttelse.