Ny sanksjonspakke mot Russland er innført i norsk rett

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot president Putin og det russiske regimet. Sanksjonene trer i kraft i dag.

– Norge står igjen sammen med EU om sanksjonene mot Russland, for å opprettholde presset på landets regjering og støttespillere. De utvidede sanksjonene er en nødvendig reaksjon på Russlands brutale krigføring og den ulovlige annekteringen av regioner i Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

De historisk omfattende sanksjonene skal redusere Russlands evne til å finansiere den folkerettsstridige krigen i Ukraina. Den nye sanksjonspakken går lenger i å innføre restriksjoner på produkter og tjenester som er viktige for Russland. Den inneholder også målrettede sanksjoner mot personer som var involvert i den såkalte folkeavstemningene i okkuperte ukrainske regioner.

– Sanksjonene blir stadig mer omfattende, og er en sterk og tydelig europeisk reaksjon på Russlands handlinger i Ukraina. Mulighetene for å drive handel med Russland er nå sterkt begrenset og innebærer høy risiko, understreker utenriksministeren.

Fakta om de nye sanksjonene mot Russland

Den siste sanksjonspakken som ble vedtatt i EU 6. oktober 2022, er den åttende sanksjonspakken innført mot Russland etter invasjonen av Ukraina. Sanksjonene gjelder blant annet:

  • Ytterligere 30 personer og sju enheter blir listeført, inkludert flere aktører involvert i de såkalte folkeavstemningene i okkuperte ukrainske regioner. Listeføringene er allerede gjennomført i norsk rett. Samlet er nå over 1260 personer og 115 enheter listeført.
  • Det åpnes for å listeføre personer og enheter som legger til rette for overtredelser av forbudet mot omgåelse av sanksjonene.
  • Deler av sanksjonene utvides til å gjelde for de ikke-regjeringskontrollerte områdene i fylkene Kherson og Zaporizjzja.
  • Det innføres forbud mot å ha styrende stillinger i enkelte selskaper som er eid eller kontrollert av den russiske staten.
  • Det innføres ytterligere begrensninger på å yte tjenester for kryptoeiendeler til russiske statsborgere, personer bosatt i Russland eller enheter etablert i Russland.
  • Det innføres nye eksportrestriksjoner knyttet til kull, elektroniske komponenter, tekniske gjenstander i luftfartssektoren, visse kjemikalier og skytevåpen.
  • Det innføres nye importrestriksjoner knyttet til stålprodukter, maskiner og apparater, plast, kjøretøy, tekstiler, fottøy, lær, keramikk, visse kjemiske produkter og smykker som ikke er laget av gull.
  • Havneforbudet utvides til å gjelde for fartøy sertifisert av det russiske maritime skipsregisteret. Unntaket for fiskefartøy som anløper Tromsø, Kirkenes eller Båtsfjord videreføres.
  • Det innføres ytterligere restriksjoner på å yte flere typer tjenester, blant annet arkitekt- og ingeniørtjenester, juridiske rådgivningstjenester og IT-konsulenttjenester.
  • Det innføres et rettslig grunnlag for gjennomføring av et mulig fremtidig pristak på russisk olje.

Veiledning til næringslivet

Utenriksdepartementets veileder for næringslivet vil bli oppdatert.

Lovtekster

Forskriftsendringene som Utenriksdepartementet i dag har innført er nødvendige for å gjennomføre EUs sanksjoner i Norge.

Nærmere informasjon om alle de nye sanksjonene er tilgjengelig i forskriften (PDF).

Endringsforskriften trer i kraft umiddelbart og vil bli publisert på Lovdata.