Ukrainske pasienter til Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I dag kom de første ukrainske pasientene som har blitt hentet med fly til Norge. I likhet med andre europeiske land vil Norge bidra for å hjelpe flyktninger fra Ukraina som trenger sykehusbehandling, og avlaste helsevesenet i Ukrainas naboland.

–Det er en liten trøst å kunne hjelpe i denne forferdelige situasjonen. Jeg er glad for at de første pasientene kommer til Norge i dag, og jeg er trygg på at de vil få best mulig behandling i Norge. Jeg sender dem mine varmeste tanker, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Dermed har de første flyktningene landet på norsk jord etter at regjeringen torsdag besluttet å overføre inntil 5250 flyktninger til Norge.

–Norge henter nå sårbare flyktninger fra Ukraina som trenger hjelp. Regjeringen er glad for at flere land i Europa nå bidrar gjennom felles løsninger for å overføre flyktninger. Det er krig i våre nærområder, og Norge skal stille opp, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Regjeringen vil overføre 2500 flyktninger fra Moldova, og inntil 550 pasienter med pårørende gjennom en egen løsning for medisinsk evakuering av ukrainske pasienter i EU/EØS, som organiseres under EUs ordning for sivil beredskap, Union Civil Protection Mechanism (UCPM).

Norsk spisskompetanse gir økt europeisk beredskap

Dette blir også det første EU-oppdraget for vårt unike ambulansefly for pasienter med alvorlig smittsomme sykdommer, utviklet i samarbeid med EUs sivile beredskapsmyndigheter.

I 2020 inngikk Norge en egen avtale med EU om å etablere og drifte dette ambulanseflyet. Flyet ble offisielt satt i drift for oppdrag på vegne av EU 1.mars 2022. Den medisinske evakueringen av ukrainske pasienter mellom Polen og Norge er flyets første oppdrag.

–Norge sitter på verdifull ekspertise om transport av høyrisiko smittepasienter, og jeg er stolt over at denne kunnskapen kan brukes til å ta imot disse pasientene og styrke beredskapen i Europa, sier helse- og omsorgsminister Kjerkol.

Det særskilte ambulanseflyet inngår i beredskapspoolen kalt rescEU under UCPM. RescEU har som mål å gi Europa en mulighet til å respondere raskere på alvorlige hendelser som overstiger nasjonal håndteringsevne.

Avtalen som er inngått med EU innebærer at de fullfinansierer tilbudet i perioden 2021-2026. Totalt har avtalen en samlet ramme på ca. 60 millioner euro for hele perioden. Når flyet ikke er på oppdrag for EU vil det inngå som en del av vår nasjonale luftambulansetjeneste.