Gir 100 millioner i støtte til Moldova

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Moldova, et av Europas fattigste land har tatt imot over 400.000 flyktninger, og vi må hjelpe. Vi gir støtte som både skal hjelpe sårbare flyktninger og gå til myndighetenes innsats, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Flyktningestrømmen, økte energipriser og press på de nasjonale institusjonene legger en tung bør på moldovske myndigheter. Derfor deltar Norge på et givermøte i Berlin som skal mobilisere økt støtte til Moldova. Norge bidrar med 100 millioner kroner for å bistå Moldova.

Gjennom EU (Union Civil Protection Mechanism - UCPM) vil Norge bidra med telt og feltsenger, etter anmodning fra moldovske myndigheter. – Telt og feltsenger er allerede på vei til Moldova, sier Huitfeldt.

Norge vil i tillegg øke støtten til Flyktninghjelpen, Caritas og FNs internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM). Caritas og Flyktninghjelpen jobber med myndighetene og lokale partnere for å bistå med at flyktningene har et sted å bo, skolegang, mat og kontantbistand, tilgang på helsetjenester og informasjon. – Jeg er imponert over den gode og raske innsatsen til norske organisasjoner i responsen til denne krisen, sier utenriksministeren.

Av de mange som er på flukt, er en stor gruppe barn og andre sårbare mennesker.

– I en uoversiktlig situasjon og med mange aktører involvert i hjelpearbeidet, øker risikoen for utnyttelse og blant annet menneskehandel. Derfor øker vi støtten til FNs internasjonale migrasjonsorganisasjon sitt arbeid i Moldova, siden de arbeider spesielt mot menneskehandel, sier Anniken Huitfeldt

Halvparten av de 100 millioner kronene vil gå til å støtte Moldovas myndigheter. Krigen i nabolandet og flyktningstrømmen har hatt alvorlige konsekvenser for Moldovas økonomiske utvikling, reformarbeid og sikkerhet. Moldova trenger kapital for å styrke offentlig og privat sektor, sikre energi- og matforsyning og støtte opp om demokratiske prosesser. Moldova er spesielt sårbar, og sammen med andre givere og internasjonale organisasjoner vil Norge bidra til støtte landet i denne kritiske situasjonen.

Norge bidrar dermed med over to milliarder kroner i humanitær og umiddelbar innsats til Ukraina og nabolandene som følge av Russlands angrepskrig.

FN, Røde Kors-bevegelsen (IFRC) og norske humanitære organisasjoner er blant dem som bistår moldovske myndigheter i flyktningresponsen med norsk støtte. Moldova mottar også støtte via EUs beredskapsmekanisme.

Moldova er et av Europas fattigste land og har siden Russland startet krigen mot Ukraina tatt imot ca 400.000 flyktninger fra Ukraina. I forhold til folketall har altså dette fattige landet tatt imot flest flyktninger. Ifølge FN oppholder nå ca 100.000 flyktninger seg i landet. De aller fleste av flyktningene som har ankommet fra Ukraina bor i private hjem.