Norge øker støtten til beskyttelse av sivile i Ukraina

Norge øker den humanitære støtten til Ukraina med til sammen 50 millioner kroner. Midlene vil bli fordelt mellom Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og UNICEF for å sikre beskyttelse av sivile og reintegrering av deporterte barn.

– Russlands ulovlige krig mot Ukraina fortsetter for full styrke. Norge er svært bekymret for situasjonen for sivilbefolkningen i Ukraina, ikke minst for barna, og øker derfor innsatsen for beskyttelse, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Støre deltar denne helgen på et møte i Sveits sammen med statsledere og ministre fra 90 land for å diskutere veien mot fred i Ukraina.

Jonas Gahr Støre og Canadas statsminister Justin Trudeau leder møte om retur av ukrainske sivile.
Statsminister Jonas Gahr Støre ledet samtalene om retur av ulovlig deporterte ukrainere sammen med Canadas statsminister Justin Trudeau. Mellom de to sitter Ukrainas ombudsmann for menneskerettigheter Dmytro Lubinets og president Zelenskyjs stabssjef Andriy Yermak. Foto: SMK

– Under konferansen har jeg sammen med Ukraina og Canadas statsminister Justin Trudeau ledet arbeidet som søker å finne løsninger knyttet til retur av deporterte barn, sivile fanger og krigsfanger, sier Støre.

Tusenvis av barn tvangsdeportert

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) anslår at rundt 30.000 personer er savnet i Ukraina, og FNs barnefond (UNICEF) rapporterer om at tusenvis av barn er tvangsdeportert siden starten av Russlands angrepskrig. Nå øker Norge innsatsen til arbeidet med forvunnede personer, deporterte barn, sivile fanger og krigsfanger.

– Å sikre at internasjonal humanitær rett respekteres er med på å forhindre krigsforbrytelser og redusere lidelsen til uskyldige mennesker. Det er også avgjørende for å beskytte sivile og sikre at humanitær hjelp når de som trenger det mest, sier Støre.

Sammen med Canada leder Norge den ukrainske fredsformelens arbeidsgruppe 4 om retur av deporterte barn, sivile fanger og krigsfanger.

– Det er hjerteskjærende å høre om hvordan tusener av barn er blitt tvangsdeportert til Russland siden krigens start. Å reintegrere disse barna er en kritisk oppgave for å sikre deres fremtid. Ikke minst er dette viktig for å sikre at de får tilgang til utdanning, trygge miljøer og helsetjenester, sier Støre.

Reintegrering av barn

UNICEF spiller en viktig rolle i arbeidet med å reintegrere barn i Ukraina. Beskyttelse av barn er en helt sentral del av Norges humanitære politikk og prioriteres høyt i samarbeidet med Ukraina.

– Dette er ikke bare en moralsk forpliktelse, men også en investering i landets fremtid. Gjennom reintegrering av disse barna kan vi gi dem muligheten til å overvinne traumer, og på sikt bidra til en stabil og inkluderende fremtid for landet. Vi øker nå støtten til verdens største hjelpeorganisasjon for barn, UNICEF, slik at vi nå sammen med ukrainske myndigheter kan trappe opp det viktige arbeidet med reintegrering av barn som har vært deportert og kommet tilbake til Ukraina, sier Støre.

Norge har lagt vekt på å øke støtten til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), og deres svært viktige arbeid knyttet til krigsfanger og arbeidet med savnede personer. Fra før har Norge gitt 100 millioner kroner til den internasjonale kommisjonen for savnede personer (ICPM)s innsats i Ukraina. Norge har også gjennomgående arbeidet med å engasjere andre land til dialog om disse spørsmålene.

Norge var blant de største humanitære giverne til Ukraina i 2023. Hittil i 2024 har Norge bidratt med nær 800 millioner kroner i humanitær bistand, inkludert dagens nye støtte til ICRC og UNICEF. Den norske humanitære støtten er en del av Nansen-programmet.