Sekretariat for OECDs kontaktpunkt

Sekretariatet til Norges OECD kontaktpunkt er administrativt underlagt Utenriksdepartementet, avdeling for bærekraftig utvikling og enhet for budsjett og koordinering. Kontaktpunktet bistår norske myndigheter i å gjøre OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper kjent og behandler enkeltsaker uavhengig av regjeringen.