Avdeling for bærekraftig utvikling

Sekretariat for OECDs kontaktpunkt

Sekretariatet til Norges OECD kontaktpunkt er administrativt underlagt Utenriksdepartementet, avdeling for bærekraftig utvikling og enhet for budsjett og koordinering. Kontaktpunktet bistår norske myndigheter i å gjøre OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper kjent og behandler enkeltsaker uavhengig av regjeringen.

Sekretariatsleder er Cathrine Halsaa.

Se også sekretariatets nettsider.