Frihandels- og investeringsavtaler

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge har sammen med de andre EFTA-statene et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer.

Om frihandelsavtaler

Målsetningen med å inngå handelsavtaler er å sikre markedsadgang og konkurransedyktige betingelser for norske bedrifter.

Norges frihandelsavtaler

Norge har inngått 29 bilaterale frihandelsavtaler med 40 land, hvorav 27 av avtalene er gjennom EFTA-samarbeidet. En rekke forhandlinger om nye frihandelsavtaler er igangsatt.

Investeringsavtaler

Det fremgår av Sundvolden-plattformen at regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler, såkalte BITs, der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Gjenopptar frihandelsforhandlinger med Kina

Kina og Norge gjenopptar forhandlingene om en frihandelsavtale etter sommeren.

EFTA og Mercosur forbereder seg på forhandlinger

Fredag 17. februar møttes EFTA og Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay) i Brussel for å diskutere oppstarten av forhandlinger om en frihandelsavtale. Det var et godt og konstruktivt møte, og begge sider uttrykte interesse for å komme i gang. EFTA og MERCOSUR ble enige om hvordan forhandlingene skal foregå, og at første forhandlingsrunde skal finne sted i Buenos Aires i Argentina, i juni 2017.

EFTA og Mexico oppdaterer frihandelsavtale

EFTA møtte Mexico i Mexico City 30. august – 2. september for forhandlinger om oppdatering av den eksisterende frihandelsavtalen, som har vært operasjonell siden 2001.