Frihandels- og investeringsavtaler

Norge har sammen med de andre EFTA-statene et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer.

containere

Om frihandelsavtaler

Målsetningen med å inngå handelsavtaler er å sikre markedsadgang og konkurransedyktige betingelser for norske bedrifter.

kart over frihandelsavtaler

Norges frihandelsavtaler

Norge har inngått 29 bilaterale frihandelsavtaler med 40 land, hvorav 27 av avtalene er gjennom EFTA-samarbeidet. En rekke forhandlinger om nye frihandelsavtaler er igangsatt.

penger

Investeringsavtaler

Det fremgår av Sundvolden-plattformen at regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler, såkalte BITs, der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Nye forhandlinger med Kina

Norge og Kina møttes denne uka i Beijing for å forhandle om en frihandelsavtale.

Orienterte om Indonesia-avtale

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og fiskeriminister Harald T. Nesvik inviterte til frokostmøte om den nye handelsavtalen mandag 17. desember 2018.

En opptrapping av frihandelsagendaen

EFTAs ministermøte fant sted i Genève 23. november 2018. Indonesias handelsminister var tilstede for å markere at EFTA-landene og Indonesia er enige om en frihandelsavtale. Avtalen gir norske bedrifter bedre tilgang til verdens fjerde mest folkerike land.

Kontakt

Handelspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo

Til toppen