Frihandels- og investeringsavtaler

Norge har sammen med de andre EFTA-statene et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer.

containere

Om frihandelsavtaler

Målsetningen med å inngå handelsavtaler er å sikre markedsadgang og konkurransedyktige betingelser for norske bedrifter.

kart over frihandelsavtaler

Norges frihandelsavtaler

Norge har inngått 29 bilaterale frihandelsavtaler med 40 land, hvorav 27 av avtalene er gjennom EFTA-samarbeidet. En rekke forhandlinger om nye frihandelsavtaler er igangsatt.

penger

Investeringsavtaler

Det fremgår av Sundvolden-plattformen at regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler, såkalte BITs, der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

13. forhandlingsrunde mellom EFTA og Indonesia

EFTA og Indonesia møttes til trettende forhandlingsrunde i Jakarta 6.-10. november. Partene er enige om å arbeide med sikte på avslutning av forhandlingene innen første halvdel av 2018.

Kina-forhandlingene i gang

Beijing: For første gang siden 2010 startet Norge og Kina denne uken forhandlinger om en frihandelsavtale.

EFTA og Mercosur forhandler om en frihandelsavtale

Norge, Sveits, Island og Liechtenstein er nå i gang med å forhandle om en frihandelsavtale med Mercosur. Mercosur er en handelsblokk bestående av Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay. Første forhandlingsrunde fant sted i Buenos Aires den andre uken i juni.