Frihandels- og investeringsavtaler

Norge har sammen med de andre EFTA-statene et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer.

containere

Om frihandelsavtaler

Målsetningen med å inngå handelsavtaler er å sikre markedsadgang og konkurransedyktige betingelser for norske bedrifter.

kart over frihandelsavtaler

Norges frihandelsavtaler

Norge har inngått 29 bilaterale frihandelsavtaler med 41 land, hvorav 27 av avtalene er gjennom EFTA-samarbeidet. En rekke forhandlinger om nye frihandelsavtaler er igangsatt.

penger

Investeringsavtaler

Det fremgår av Granavolden-plattformen at regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler, såkalte BITs, der dette er mulig.

Siste saker

Fremgang i frihandelsforhandlingene mellom Norge og Kina

12.09.2019: Norge og Kina møttes denne uken til forhandlinger om en frihandelsavtale i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Denne 16. forhandlingsrunden var preget av positiv fremgang og ble avsluttet i dag.

Fakta om frihandelsavtalen med Mercosur

26.08.2019: Efta-landene Sveits, Island, Liechtenstein og Norge ble 23. august enige med Mercosur-landene Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay om utkast til en frihandelsavtale. Det er ikke avtalt tid eller sted for signering av avtalen, men ved tilsvarende avtaler tidligere har de normalt blitt signert tre-seks måneder etter at de var ferdigforhandlet.