Frihandels- og investeringsavtaler

Norge har sammen med de andre EFTA-statene et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer.

containere

Om frihandelsavtaler

Målsetningen med å inngå handelsavtaler er å sikre markedsadgang og konkurransedyktige betingelser for norske bedrifter.

kart over frihandelsavtaler

Norges frihandelsavtaler

Norge har inngått 29 bilaterale frihandelsavtaler med 40 land, hvorav 27 av avtalene er gjennom EFTA-samarbeidet. En rekke forhandlinger om nye frihandelsavtaler er igangsatt.

penger

Investeringsavtaler

Det fremgår av Sundvolden-plattformen at regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler, såkalte BITs, der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

EFTA og Mercosur forhandler om en frihandelsavtale

Norge, Sveits, Island og Liechtenstein er nå i gang med å forhandle om en frihandelsavtale med Mercosur. Mercosur er en handelsblokk bestående av Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay. Første forhandlingsrunde fant sted i Buenos Aires den andre uken i juni.

Forhandlingene med Vietnam fortsetter

Den fjortende forhandlingsrunden mellom EFTA og Vietnam fant sted i Geneve 9.-11. mai 2017. Dette var første gang partene møttes på ekspertnivå siden høsten 2015. Partene uttrykte et felles ønske om igjen å øke intensiteten i forhandlingene, med ambisjon om å snart kunne avslutte denne prosessen som har pågått siden 2012.

Gjenopptar frihandelsforhandlinger med Kina

Kina og Norge gjenopptar forhandlingene om en frihandelsavtale senest etter sommeren.