Frihandels- og investeringsavtaler

Norge har sammen med de andre EFTA-statene et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer.

Om frihandelsavtaler

Målsetningen med å inngå handelsavtaler er å sikre markedsadgang og konkurransedyktige betingelser for norske bedrifter.

Norges frihandelsavtaler

Norge har inngått 29 bilaterale frihandelsavtaler med 40 land, hvorav 27 av avtalene er gjennom EFTA-samarbeidet. En rekke forhandlinger om nye frihandelsavtaler er igangsatt.

Investeringsavtaler

Det fremgår av Sundvolden-plattformen at regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler, såkalte BITs, der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Gjenopptar frihandelsforhandlinger med Kina

Kina og Norge gjenopptar forhandlingene om en frihandelsavtale etter sommeren.

Forhandlingene med Vietnam fortsetter

Den fjortende forhandlingsrunden mellom EFTA og Vietnam fant sted i Geneve 9.-11. mai 2017. Dette var første gang partene møttes på ekspertnivå siden høsten 2015. Partene uttrykte et felles ønske om igjen å øke intensiteten i forhandlingene, med ambisjon om å snart kunne avslutte denne prosessen som har pågått siden 2012.

EFTA og Mercosur forbereder seg på forhandlinger

Fredag 17. februar møttes EFTA og Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay) i Brussel for å diskutere oppstarten av forhandlinger om en frihandelsavtale. Det var et godt og konstruktivt møte, og begge sider uttrykte interesse for å komme i gang. EFTA og MERCOSUR ble enige om hvordan forhandlingene skal foregå, og at første forhandlingsrunde skal finne sted i Buenos Aires i Argentina, i juni 2017.