Kina -frihandelsavtale

Norges handel med Kina har økt sterkt de siste årene. Kina er vår største handelspartner i Asia, både på eksport og på importsiden, og vår tredje viktigste handelspartner etter EU og USA.

Forhandlingene om en frihandelsavtale startet 18. september 2008 ved at daværende nærings- og handelsminister Sylvia Brustad og den kinesiske visehandelsministeren Hong Qiu undertegnet en avtale (Memorandum of Understanding) om oppstart av forhandlinger. Det ble avholdt åtte forhandlinger mellom 2008 og 2010.

Forhandlingene ble gjenopptatt i august 2017 etter at daværende næringsminister Monica Mæland og den kinesiske visehandelsministeren Fu Ziying undertegnet en avtale (Memorandum of Understanding) om gjenopptakelse av forhandlingene 7. april 2017. 

Kina er vår viktigste handelspartner i Asia. For varehandel er Kina vår tredje største handelspartner globalt, etter EU og Storbritannia. En frihandelsavtale vil bidra til bedre betingelser og mer forutsigbarhet for næringsaktørene, samt øke eksporten til Kina.  

De pågående forhandlingene dekker en rekke områder som for eksempel handel med varer, handel med tjenester og investeringer, tekniske handelshindre, veterinære spørsmål, immaterialrett, handelsfasilitering, opprinnelsesregler, handel og miljø, offentlige anskaffelser, handelstiltak, konkurranse, elektronisk handel og rettslige spørsmål. I tillegg forhandles det om en separat avtale om arbeidstakerrettigheter. 

Samhandelen i 2021 var på 138 milliarder kroner. Norge importerer hovedsaklig mobiltelefoner, tilbehør til mobiltelefoner, TVer, datamaskiner, printere, klær og interiør fra Kina. Norge eksporterer for det meste ulike kjemiske produkter, skipsutstyr, sjømat og kunstgjødsel.