Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kina -frihandelsavtale

Norges handel med Kina har økt sterkt de siste årene. Kina er vår største handelspartner i Asia, både på eksport og på importsiden, og vår tredje viktigste handelspartner etter EU og Nord-Amerika.

Forhandlingene kom i gang 18. september 2008 ved at daværende nærings- og handelsminister Sylvia Brustad og den kinesiske visehandelsministeren Hong Qiu undertegnet en avtale (Memorandum of Understanding) om oppstart av forhandlinger. Klikk her for å lese avtalen. Den åttende forhandlingsrunden ble holdt i september 2010 og det har ikke funnet sted ytterligere forhandlinger etter det. Det er ikke fastlagt tidspunkt for neste forhandlingsrunde.

Veien til forhandlinger ble åpnet da statsminister Jens Stoltenberg og den kinesiske statsminister Jiabao Wen møttes i Beijing 26. mars 2007. De ble enige om at norske og kinesiske myndigheter skulle gjennomføre en felles studie for å vurdere muligheten for en fremtidig handelsavtale. Studien ble gjennomført med tre møter i tidsrommet juni – desember 2007.

Nærings- og handelsdepartementet ledet dette arbeidet fra norsk side, mens det kinesiske handelsdepartementet MOFCOM (Ministry of Commerce) ledet an fra kinesisk side. Klikk her for å lese studiegruppens rapport.

Anbefalingen fra norske og kinesiske myndigheter var klar. Begge landene vil være tjent med en handelsavtale og forhandlinger bør komme i gang så tidlig som mulig.

De pågående forhandlingene dekker en rekke områder som for eksempel handel med varer og tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, ikke-tollmessige handelshindre, bærekraftig utvikling (miljø og arbeidstakerrettigheter) og øvrig samarbeid. 

Norsk forhandlingsleder er ambassadør Haakon B. Hjelde. Hjelde har tidligere vært norsk ambassadør til Kina. Kinesisk forhandlingsleder er avdelingsdirektør Yuanjiang Sun i MOFCOM.

I 2010 eksporterte Norge varer til Kina for 13,5 milliarder kroner. Samtidig var importen på 39,6 milliarder kroner. Norges viktigste eksportprodukter til Kina er maskiner/utstyr, fisk, kunstgjødsel, organiske kjemikalier, nikkel og optiske instrumenter. Fra Kina var hovedandelen av importen maskiner, klær, elektriske forbruksartikler, møbler og leketøy. Kina er et viktig marked for norske tjenester herunder skipsfartstjenester, energirelaterte tjenester, ingeniørtjenester og miljøtjenester.

Dette er første gang siden 1992 at Norge alene fremforhandler en bilateral frihandelsavtale. Regjeringen satser på å styrke de økonomiske båndene med viktige land i Asia. Som medlem av EFTA har Norge fra før frihandelsavtaler med Singapore, Sør-Korea og Hong Kong i regionen. Slike frihandelsavtaler er et viktig supplement til WTO, for å sikre norsk markedsadgang i viktige markeder utenfor EU.

Til toppen