Aktuelt om frihandels- og investeringsavtaler

Nyheter om frihandels- og investeringsavtaler.

 • Statsminister Støre møtte Sveits’ president Amherd

  07.02.2024 Nyhet Statsministerens kontor

  Krigen i Ukraina, situasjonen i Midtøsten, sikkerhetspolitiske spørsmål og europeisk samarbeid sto på agendaen da statsminister Jonas Gahr Støre tok imot Sveits’ president Viola Amherd i Oslo i dag.

 • Viktig dialog med Kina

  05.02.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er viktig å ha dialog og samarbeid med Kina om utviklingen i internasjonal politikk og global økonomi. Vi har blant annet diskutert krigene i Midtøsten og Ukraina, situasjonen i Rødehavet, behovet for samarbeid om klima og natur, samt hvordan vi kan styrke de internasjonale organisasjonene. Jeg har også tatt opp menneskerettigheter, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

 • Enighet med Chile om ny frihandelsavtale

  22.01.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og de andre EFTA-landene er enige om en ny frihandelsavtale med Chile. Avtalen erstatter den eksisterende frihandelsavtalen fra 2003. Hovedmålsettingen er å stimulere til økt samhandel og samarbeid mellom EFTA-statene og Chile.

 • Direktesalg av forsvarsmateriell til Ukraina tillatt fra 1. januar 2024

  01.01.2024 Nyhet Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å tillate direktesalg av forsvarsmateriell fra norske bedrifter til forsvarsmyndighetene i Ukraina. Endringen trer i kraft 1. januar 2024.

 • Handelspolitikk og grønn omstilling i en ny tid

  27.11.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre holdt redegjørelse om norsk handelspolitikk for Stortinget. Den første på nesten 30 år.

 • Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Island og Liechtenstein til EØS/EFTA-toppmøte

  30.10.2023 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Islands statsminister Katrín Jakobsdottir og Liechtensteins statsminister Daniel Risch for å diskutere krigen i Ukraina, situasjonen i Midtøsten, grønn omstilling, aktuelle EU-spørsmål, utviklingen i EØS-samarbeidet og neste års markering av EØS-avtalens 30 års-jubileum.

 • Ny ekspedisjonssjef for Handelspolitisk avdeling

  23.10.2023 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nina Christine Rør (59) blei utnemd til ekspedisjonssjef for Handelspolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet av Kongen i statsråd, fredag 29. september.

 • Frihandelsavtale med Storbritannia sikrer fortsatt Roam Like Home

  01.06.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet

  Fra 1. juni innføres det en makspris for data, SMS og samtaler for norske sluttbrukere på reise i Storbritannia. Det gjør at Roam Like Home videreføres etter brexit.

 • Enighet med Moldova om frihandelsavtale

  27.03.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og de andre EFTA-landene er enige om en frihandelsavtale med Moldova. Avtalen er et viktig bidrag til å støtte Moldovas politiske og økonomiske integrering i Europa.

 • Skal kartlegge betydningen av Norges frihandelsavtaler

  13.03.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren lanserer en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan eksportindustrien bruker Norges frihandelsavtaler. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å fremme norsk eksport.

 • En viktig avtale for norsk sjømatnæring

  04.10.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Lørdag ble det signert en avtale mellom indonesiske veterinærmyndigheter og Mattilsynet som vil gjøre det enklere å eksportere norsk sjømat til Indonesia.

 • Historisk viktig avtale: I dag trer frihandelsavtalen med Storbritannia i kraft

  01.09.2022 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Frihandelsavtalen mellom Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia trer i kraft 1. september 2022. Norske bedrifter har kunnet benytte seg av deler av avtalen siden 1. desember 2021, men nå vil avtalen i sin helhet tre i kraft.

 • EFTA inngår frihandelsavtaleforhandlinger med Thailand og Kosovo

  20.06.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Mandag 20. juni 2022 lanserte EFTA statene at de vil starte forhandlinger med Thailand og Kosovo om en frihandelsavtale. Lanseringen fant sted på Island under åpningen av EFTAs Ministermøte, hvor statssekretær Janicke Andreassen deltar.

 • Næringsmidler med opprinnelse i områder okkupert av Israel

  10.06.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Næringsmidler med opprinnelse i områder okkupert av Israel skal merkes med hvilket område produktet kommer fra, og at det kommer fra en israelsk bosetting dersom det er tilfelle.

 • Nå kan næringslivet ta i bruk frihandelsavtalen med Storbritannia

  01.12.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fra i dag kan næringslivet ta i bruk frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia. Dette bidrar til at handelen, verdikjedene og konkurransekraften videreføres etter brexit.

 • Frihandelsavtalen med Indonesia har trådt i kraft

  01.11.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag trådte frihandelsavtalen mellom EFTA og Indonesia i kraft. Over 80 prosent av Norges eksport til Indonesia er nå tollfri.

 • Oppdaterte retningslinjer for behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell

  06.05.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det er foretatt en mindre justering i retningslinjene for  behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell.