Aktuelt om frihandels- og investeringsavtaler

Nyheter om frihandels- og investeringsavtaler.

 • Skal kartlegge betydningen av Norges frihandelsavtaler

  13.03.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren lanserer en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan eksportindustrien bruker Norges frihandelsavtaler. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å fremme norsk eksport.

 • En viktig avtale for norsk sjømatnæring

  04.10.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Lørdag ble det signert en avtale mellom indonesiske veterinærmyndigheter og Mattilsynet som vil gjøre det enklere å eksportere norsk sjømat til Indonesia.

 • Historisk viktig avtale: I dag trer frihandelsavtalen med Storbritannia i kraft

  01.09.2022 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Frihandelsavtalen mellom Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia trer i kraft 1. september 2022. Norske bedrifter har kunnet benytte seg av deler av avtalen siden 1. desember 2021, men nå vil avtalen i sin helhet tre i kraft.

 • EFTA inngår frihandelsavtaleforhandlinger med Thailand og Kosovo

  20.06.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Mandag 20. juni 2022 lanserte EFTA statene at de vil starte forhandlinger med Thailand og Kosovo om en frihandelsavtale. Lanseringen fant sted på Island under åpningen av EFTAs Ministermøte, hvor statssekretær Janicke Andreassen deltar.

 • Næringsmidler med opprinnelse i områder okkupert av Israel

  10.06.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Næringsmidler med opprinnelse i områder okkupert av Israel skal merkes med hvilket område produktet kommer fra, og at det kommer fra en israelsk bosetting dersom det er tilfelle.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 47

  01.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Håndvåpen og lette våpen, Irak og Libya.

 • Nå kan næringslivet ta i bruk frihandelsavtalen med Storbritannia

  01.12.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fra i dag kan næringslivet ta i bruk frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia. Dette bidrar til at handelen, verdikjedene og konkurransekraften videreføres etter brexit.

 • Europa-quiz: Svar og vinnere

  08.11.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Her er svar og navn på vinnere fra tidligere Europa-quizer. Alle vinnerne får premie i posten.

 • Frihandelsavtalen med Indonesia har trådt i kraft

  01.11.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag trådte frihandelsavtalen mellom EFTA og Indonesia i kraft. Over 80 prosent av Norges eksport til Indonesia er nå tollfri.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 37

  22.09.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan, Libya, Sør-Sudan, Syria, handel med håndvåpen, Somalia, Afghanistan, og FNs bevisinnsamlingsmekanisme for forbrytelser begått av Isil i Irak.

 • Europaparlamentets plenumssamling i juli

  17.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Mye av taletiden gikk med til situasjonen i Hellas da Europaparlamentet var samlet i plenum i Strasbourg 6. til 9. juli. Det ble også tid til debatt om blant annet TTIP og migrasjon. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Helse og mattrygghet på dagsorden

  09.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Helsekommisærposten er omorganisert. Ebola har satt helseberedskap høyt på agendaen, og handelsavtalen TTIP vil kreve forhandlinger om mattrygghet. Disse sakene vil prege EUs helsepolitikk fremover. Helse- og mattrygghetsråd Ingrid Vigerust rapporterer.

 • Klima- og miljøhausten 2014 i Brussel

  16.01.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ny Europakommisjon, GMO, bereposar, nye klimamål og førebuingar til klimatoppmøtet i Paris neste år har prega det klima- og miljøpolitiske halvåret i EU. Miljørådane Ulla Hegg og Jonas L. Fjeldheim og studentpraktikant Ingvild V. Nave rapporterar.

 • Europaparlamentet anerkjente Palestina

  07.01.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Blant de viktigste hendelsene under Europaparlamentets plenumssesjon 15. - 18. desember var avstemmingen om å anerkjenne den palestinske stat. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Kommisjonspresidenten svarte om skatt

  17.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  13. november var Europaparlamentet samlet til miniplenumssesjon i Brussel, for første gang på over to år. Skatteavsløringen i Luxembourg ble viet mest tid. Studentpraktikant Ingvild Vereide Nave og ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Avstemming og Ungarn-diskusjon på plenumsesjonen

  27.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Avstemming om ny Europakommisjon, diskusjon om Ungarn og hvem som skal lede SINEEA-delegasjonen, var blant temaene under Europaparlamentets oktoberplenumsesjon. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Hvordan skape vekst med IKT

  23.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den økonomiske veksten i USA er større enn i Europa. Hvordan EU kan øke veksten ved bruk av IKT, var temaet for et seminar i Brussel 16. oktober. IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard rapporterer.

 • Rapport fra helse- og mattrygghetsområdet

  01.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I rapporten fra EU-delegasjonens råd for helse og mattrygghet kan du blant annet lese om prioriteringen til det italienske formannskapet høsten 2014, arbeidet med å avdekke matsvindel og EUs innsats for å bekjempe Ebola.

 • Europaparlamentet forbereder kommissærhøringene

  29.09.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Høringene av kommissærkandidatene var ikke del av Europaparlamentets plenumssesjon i september, men forberedelsene er likevel godt i gang. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Junckers retningslinjer for den nye Europakommisjonen på arbeids- og sosialfeltet

  15.09.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I forbindelse med valget til ny Kommisjonspresident i Europaparlamentet la Jean-Claude Juncker fram et program med prioriteringer blant annet på arbeids- og sosialområdet. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.

 • Rapport fra Det europeiske råd 30. august

  01.09.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs stats- og regjeringssjefer har valgt Polens statsminister Donald Tusk til ny rådspresident og Italias utenriksminister Federica Mogherini til ny høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Valgte ny president for Kommisjonen

  22.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Valg av ny president for Europakommisjonen, resolusjon mot ungdomsledighet og om Ukraina samt ønske om åpenhet rundt TTIP-forhandlingene var blant sakene på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg i midten av juli.

 • Det nyvalgte Europaparlamentets første plenumssesjon

  07.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Første plenumsmøte for det nyvalgte Europaparlamentet (EP) ble avholdt i Strasbourg 1-3. juli. Bruker vi avstandslinser, har vi sett det meste før. Til noens glede, andres sorg.

 • Diskuterte Ukraina og energi i Strasbourg

  17.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Situasjonen i Ukraina fikk mye oppmerksomhet under Europaparlamentets plenumssesjon som ble avsluttet fredag 14. mars. Behovet for en felles europeisk energipolitikk ble også understreket. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Milliarder å spare på enklere regelverk

  13.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 13. desember ga Europakommisjonen en orientering om sitt arbeid med å forenkle og forbedre regelverk, det såkalte REFIT-programmet. Næringsråd Lars Erik Nordgaard ved EU-delegasjonen oppsummerer.

 • Udramatisk, men innholdsrikt møte i Det europeiske råd

  28.10.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Møtet i Det europeiske råd var innholdsrikt, men som forventet ble det ikke fattet noen endelige beslutninger. Hovedtema var den digitale økonomien, vekst og sysselsetting, økonomisk og monetær union, østlig partnerskap og migrasjon. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Bred dagsorden på Europaparlamentets juli-samling

  12.07.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Påstander om amerikanske spionaktiviteter i Europa, oppsummering av Irlands formannskap og EUs langtidsbudsjett var blant temaene på Europaparlamentets plenumssamling i juli. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen rapporterer.

 • Oppsummerer Irlands formannskapsperiode

  01.07.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Irland har avsluttet sitt formannskap i Rådet til den europeiske union og har overlevert stafettpinnen til Litauen. Den norske ambassaden i Dublin oppsummerer det irske EU-formannskapet det siste halvåret.

 • Diskuterte handelsavtale med USA

  30.05.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Oppstart av forhandlinger mellom EU og USA om en handels- og investeringsavtale var blant temaene under Europaparlamentets plenumssesjon i mai. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Nærmer seg felles finanstilsyn

  24.10.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Enighet om arbeidsplanen for det felles overnasjonale finanstilsynet, var den viktigste hendelsen under møtet i Det Europeiske Råd, som fant sted 18. til 19. oktober. Nestleder ved EU-delegasjonen, Niels Engelschiøn, rapporterer.

 • Udramatisk forberedelse til Det europeiske råd

  24.05.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fokus på at vekst og innstramming er utfyllende, og ikke konkurrerende, ble fremhevet som viktig for å få europeisk økonomi på fote da stats - og regjeringssjefene i EU møttes til en uformell middag 23. mai for å forberede Det europeiske råd i juni. Akutte problemstillinger slik som rekapitalisering av banker og Hellas vanskelige situasjon var også tema for debatt. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Debatterte økonomisk krise og USA-EU-avtale om overføring av passasjerdata

  23.04.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet møttes til plenumssesjon i Strasbourg 17. - 20. april. Hovedsakene var en ny debatt om den økonomiske krisen hvor Kommisjonen presenterte en ny arbeidsmarkedspakke og en egen tiltakspakke for Hellas og en debatt og avstemming over den mye omtalte avtalen mellom USA og EU om overføring av passasjerdata (PNR-avtalen). EU-delegasjonen rapporterer.

 • Veien mot EU-medlemskap

  16.12.2011 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs ledere gjorde i desember på ny opp status for EUs videre medlemskapsprosess. Kroatia signerte sin tiltredelsesavtale og kan bli EUs 28. medlem i 2013. Svake rettsstater, press på ytringsfrihet og inkludering er fortsatt grunnleggende utfordringer i flere av de andre landene. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer.

 • Mer effektiv råvarestrategi for Europa

  23.09.2011 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet støtter Europakommisjonens ønske om en sterkere koordinering av felles råvarepolitikk. Det kommer frem av en resolusjon som ble vedtatt 13. september. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Mot en mer samordnet ekstern energipolitikk i EU

  16.09.2011 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen foreslår mer koordinering av medlemslandenes energirelasjoner med land utenfor EU og mulighet for at EU selv forhandler fram energiavtaler med tredjeland. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

 • Budsjett og Schengen-utvidelse på Europaparlamentets agenda

  14.06.2011 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet vil øke EU-budsjettet og mener Bulgaria og Romania kvalifiserer for fullt Schengen-medlemskap. Toppmøtet EU-Russland og en handelsavtale mellom EU og Canada sto også på agendaen under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg forrige uke. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

 • Vil stanse tap av naturmangfold

  09.05.2011 Nyhet Utenriksdepartementet

  I Europa og resten av verden er tap av naturmangfold et økende problem. EU tar tak i problemet i EUs nye naturmangfoldsstrategi som ble lagt fram av Europakommisjonen 3. mai. Miljøråd Marie Helene Korsvoll rapporterer.

 • Diskuterte situasjonen i Libya, økonomi og kjernekraft

  28.03.2011 Nyhet Utenriksdepartementet

  Økonomi, Middelhavsregionen og katastrofen i Japan sto sentralt under vårtoppmøtet i Brussel 24. og 25. mars. På dagsorden for de europeiske stats- og regjeringssjefene sto også sysselsetting, vekst og konkurranseevne. EU-delegasjonen rapporterer fra Det europeiske råd.

 • Libya på Europaparlamentets agenda

  10.03.2011 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs høyrepresentant Catherine Ashton orienterte blant annet om Kommisjonens forslag til tiltakspakke for Midtøsten/Nord-Afrika for å bistå landene med demokratiske og økonomiske reformer da hun møtte Europaparlamentet til debatt 9. mars. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen rapporterer fra plenumssamlingen i Strasbourg.

 • Europaparlamentet godkjente avtale med EØS-landene

  21.02.2011 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet godkjente avtalen om EØS-finansieringsordningene og EUs frihandelsavtale med Sør-Korea. Parlamentarikerne diskuterte også blant annet asylpolitikk, medlemskapsforhandlingene med Kroatia og situasjonen i Egypt da de møttes til plenumssamling forrige uke. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen rapporterer fra Strasbourg.

 • Slik var det belgiske EU-formannskapet

  05.01.2011 Nyhet Utenriksdepartementet

  I andre halvår av 2010 hadde Belgia EU-formannskapet. Landet har levert et kompetent, ryddig og effektivt formannskap. I samsvar med Lisboa-traktaten har Belgia ønsket å fremme fellesskapsinstitusjonene og nedtone formannskapets politiske profil ved ikke å fremme egne flaggsaker. Norges ambassade til Belgia oppsummerer.

 • - EU og kandidatland må være klare før utvidelse

  15.11.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen anbefaler å gi Montenegro status som kandidatland, men ikke å åpne medlemskapsforhandlinger. Albania oppfyller i dag ikke kriteriene for kandidatlandstatus. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer om status for videre utvidelse av EU.

 • Ny strategi for det indre marked lansert

  25.05.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  En ny strategi for å styrke det indre marked ble nylig presentert for Europakommisjonen av tidligere kommissær Mario Monti. For å lykkes med strategien er det avgjørende å vise europeiske innbyggere, forbrukere samt små og mellomstore bedrifter at det indre marked er i deres interesse. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • - EU må få ny lov om dyrevelferd

  27.04.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet diskuterte dyrevelferd da de sist møttes i Strasbourg. EU må få en ny generell lov om dyrevelferd og fellesskapet må være villige til å betale for god dyrevelferd. Det må heller ikke være mulig å skaffe seg konkurransemessige fortrinn ved å gå på akkord med bestemmelsene. Det understreket Europaparlamentets saksordfører Marit Paulsen. Matråd Steinar Svanemyr rapporterer.

 • Veiskille i EUs utviklingspolitikk

  22.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Lisboa-traktaten, ny Kommisjon og finanskrisen bidrar til at det nå er tid for å tenke nytt i forhold til EUs utviklingspolitikk. Blant annet er det ytret meninger om at koordineringen av utviklingspolitikken er svak, og at en iverksetting av Lisboa-traktaten derfor er nødvendig.

 • Diskuterte reform av EUs fiskeripolitikk

  15.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Flere tilleggsforlag ble vedtatt da Europaparlamentets fiskerikomité diskuterte den foreslåtte reformen av EUs felles fiskeripolitikk. Fiskeriråd Geir Evensen rapporterer.

 • Prioriteringer for utenriks- og sikkerhetspolitikk

  05.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Prioriteringer fremover innen utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU er blant annet bistandseffektivitet og giverkoordinering i utviklingspolitikken, og fortsettelse av arbeidet innenfor rammen av EUs sikkerhetsstrategi, med vekt på klimaendinger og energisikkerhet. Videre prioriteres fremme av menneskerettigheter, og utvikling av EUs forhold til USA med fokus på flere sentrale spørsmål.

 • - EU-perspektiv bidrar til stabilitet på Balkan

  16.10.2009 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen anbefaler åpning av medlemskapsforhandlinger med Makedonia og indikerer at Kroatia trolig kan bli ferdig med sine medlemskapsforhandlinger neste år. Søknader fra Albania, Montenegro og Island det siste året understreker EUs fortsatte tiltrekningskraft, sier utvidelseskommissær Olli Rehn. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer om status for videre utvidelse av EU

 • EU-toppmøtet gav garantier til Irland

  29.06.2009 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det var toppmøte i Brussel 18-19. juni, hvor irene hadde all grunn til å smile, og veien nå er lagt for en ny folkeavstemning om Lisboa-traktaten. Smile kunne også Barroso, som fikk enstemmig politisk støtte til gjenvalg som Kommisjonspresident, og nå kun kan stoppes av Europaparlamentet. EU-delegasjonen rapporterer.