Frihandelsavtale med Storbritannia sikrer fortsatt Roam Like Home

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra 1. juni innføres det en makspris for data, SMS og samtaler for norske sluttbrukere på reise i Storbritannia. Det gjør at Roam Like Home videreføres etter brexit.

– De aller fleste norske mobiltilbydere tilbyr allerede i dag Roam Like Home for egne sluttbrukere som besøker Storbritannia. Det har vært viktig for meg å legge til rette for at de fortsatt skal gjøre det etter brexit. En slik makspris kommer både næringsliv og forbrukere til gode, og er gode nyheter for nordmenn på jobbreise eller ferie, om det så er FaceTime fra et møterom i London eller en snap fra fotballkamp på Old Trafford, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Ordningen er en del av frihandelsavtalen som ble undertegnet med Storbritannia og fastsetter makspriser som tilbyderne kan ta betalt av hverandre for roaming.

– Frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia er den mest omfattende frihandelsavtalen Norge noensinne har inngått, utenom EØS-avtalen, og det er første gang en frihandelsavtale inneholder bestemmelser om roaming. Det viser at Norge tenker nytt når vi fremforhandler frihandelsavtaler, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Frihandelsavtale med Storbritannia sikrer fortsatt Roam Like Home

  • Storbritannia er det landet i verden Norge eksporterer mest til, etter Tyskland. I 2022 eksporterte norske bedrifter varer for mer enn 515 milliarder kroner til Storbritannia, tilsvarende 21 prosent av all norsk eksport, mens importen var på nesten 44 milliarder kroner.
  • Olje og gass, metaller og sjømat utgjør den største andelen av norsk eksport til Storbritannia.
  • I tillegg selger Norge årlig tjenester til britene for om lag 37 milliarder kroner. Storbritannia er blant de største og viktigste enkeltmarkedene for norske skipsfartstjenester, ingeniørtjenester og finansielle tjenester.
  • Storbritannia er også et av de største enkeltmarkedene for norske direkteinvesteringer.