En viktig avtale for norsk sjømatnæring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Lørdag ble det signert en avtale mellom indonesiske veterinærmyndigheter og Mattilsynet som vil gjøre det enklere å eksportere norsk sjømat til Indonesia.

- Mattilsynet har i tett samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet i lengre tid arbeidet for å komme til enighet om vilkårene for norsk sjømateksport til Indonesia. Denne saken har engasjert meg sterkt, og jeg har derfor tatt den opp med min indonesiske motpart ved flere anledninger, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Avtalen setter vilkårene for hvordan Mattilsynet kan utfylle og utstede helsesertifikater til Indonesia. Dette vil gjøre det enklere å eksportere sjømat under frihandelsavtalen mellom EFTA og Indonesia, som i dag sikrer tollfri adgang for 15 prosent av norsk sjømateksport og for 99 prosent av all sjømat 12 år etter avtalens ikrafttredelse.

Indonesia er med sine 273 millioner innbyggere et potensielt stort marked for norsk sjømat. Eksempelvis har en voksende indonesisk middelklasse særlig interesse for norsk laks og ørret, som er attraktive ingredienser i sushi-restauranter i Jakarta og omegn. Indonesia har ikke egen lakseoppdrett og må derfor importere disse produktene. Norge, som verdens andre største sjømateksportør, har en klar interesse av å sikre markedstilgang til dette markedet. Det har blitt jobbet iherdig hos både Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet for å finne løsninger som kan sikre samhandelen mellom Norge og Indonesia under frihandelsavtalen mellom EFTA og Indonesia. 

Under besøket i forrige uke fikk den indonesiske delegasjonen omvisninger på et oppdrettsanlegg, slakteri og forskningslaboratorium. Formålet var å gi dem et innblikk i norsk lakseproduksjon. Siste dag av besøket ble avtalen mellom Mattilsynet og indonesiske veterinærmyndigheter signert. På norsk side ble avtalen signert av administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Godal.

- Regjeringen og norske myndigheter arbeider knallhardt for å bedre mulighetene for norsk eksport til utlandet. Dette er et langsiktig arbeid som inngår i et større bilde om å skape flere arbeidsplasser og muligheter for norsk eksportnæring, sier statsråden.