Påmelding til innspillsdag om stortingsmelding om handel og grønn globalisering

Næringsminister Jan Christian Vestre inviterer til innspillsdag om stortingsmelding om handel og grønn globalisering.

Program

Tid: Fredag 12. april, kl. 9.30-13.00

Sted: Brød & Sirkus (2. etg), Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo

9.30

Kaffe/mingling

10.00

Velkommen ved næringsminister Jan Christian Vestre

Ca. 10.05

Innspill fra bedrifter

Ca. 11.00

Innspill fra næringslivsorganisasjoner

Ca. 12.00

Innspill fra sivilsamfunn

 

Oppsummering v/næringsminister Jan Christian Vestre

13.00

Arrangement slutt

Arrangementet vil deles inn i tre deler for hhv. bedrifter, næringslivsorganisasjoner og sivilsamfunn. Det er mulig å delta på hele eller deler av programmet. Tidspunktene kan justeres noe etter hvor mange som melder seg på.  

De som ønsker å gi innspill under arrangementet må krysse av for dette i påmeldingsskjemaet under. Det legges opp til at hver aktør får rundt 3 minutter til å fremføre sitt innlegg.  

De som ikke har anledning til å delta fysisk kan gi skriftlige innspill ved å følge denne lenken.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til esk@nfd.dep.no.

Etter flere tiår med globalisering og økonomisk liberalisering, ser vi nå at flyten av handel og investeringer mellom land i større grad påvirkes av klimaendringer, nye teknologier og en mer ustabil geopolitisk situasjon.

Handel med andre land er viktig for verdiskapingen i norsk økonomi og for samfunnets velferd. Handel kan også bidra til en mer effektiv grønn global omstilling.

Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om handel og grønn globalisering. Meldingen skal handle om hvordan sentrale internasjonale utviklingstrekk påvirker Norges handel med andre land. Meldingen skal også synliggjøre hvordan virkemidler i handelspolitikken, herunder multilaterale og bilaterale handelsavtaler, eksportfinansiering, eksportrådgivning, næringsfremme, Team Norway og industripartnerskap, kan bidra til verdiskaping her hjemme og til at norsk næringsliv kan ta del i den grønne globale omstillingen.

I den anledning bes det om innspill knyttet til:

  • Konkrete barrierer som hindrer norske bedrifter fra å lykkes i internasjonale markeder og verdikjeder
  • Hvordan virkemidlene i handelspolitikken i større grad enn i dag kan bidra til at norske bedrifter lykkes i internasjonale markeder og verdikjeder
  • Hvordan virkemidlene i handelspolitikken i større grad enn i dag kan bidra til grønn omstilling i Norge og globalt
  • Forslag til tiltak med begrunnelser
  • Andre momenter som bør vurderes i meldingsarbeidet

Påmelding

Deltakelse
Innspill

 

Påmelding

Deltakelse
Innspill