Innspill til stortingsmelding om handel og grønn globalisering

Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om handel og grønn globalisering, og inviterer til å gi innspill til meldingsarbeidet.

Status: Åpen

Svarfrist: 31.05.2024

Vår ref.: 24/2583

Etter flere tiår med globalisering og økonomisk liberalisering, ser vi nå at flyten av handel og investeringer mellom land i større grad påvirkes av klimaendringer, nye teknologier og en mer ustabil geopolitisk situasjon.

 

Handel med andre land er viktig for verdiskapingen i norsk økonomi og for samfunnets velferd. Handel kan også bidra til en mer effektiv grønn global omstilling.

 

Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om handel og grønn globalisering. Meldingen skal handle om hvordan sentrale internasjonale utviklingstrekk påvirker Norges handel med andre land. Meldingen skal også synliggjøre hvordan virkemidler i handelspolitikken, herunder multilaterale og bilaterale handelsavtaler, eksportfinansiering, eksportrådgivning, næringsfremme, Team Norway og industripartnerskap, kan bidra til verdiskaping her hjemme og til at norsk næringsliv kan ta del i den grønne globale omstillingen.

 

I den anledning bes det om innspill knyttet til:

 

  • Konkrete barrierer som hindrer norske bedrifter fra å lykkes i internasjonale markeder og verdikjeder

 

  • Hvordan virkemidlene i handelspolitikken i større grad enn i dag kan bidra til at norske bedrifter lykkes i internasjonale markeder og verdikjeder

 

  • Hvordan virkemidlene i handelspolitikken i større grad enn i dag kan bidra til grønn omstilling i Norge og globalt

 

  • Forslag til tiltak med begrunnelser

 

  • Andre momenter som bør vurderes i meldingsarbeidet.

Abelia

Amcham

Amnesty International Norge

Attac

Battery Norway

Bedriftsforbundet - SMB Norge

Bergen Næringsråd

Bondelaget

Eksportfinansiering Norge AS

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening

Forum for utvikling og miljø

Finans Norge

Fransk-norsk handelskammer

Fremtiden i våre hender

Greenpeace

Handelskampanjen

IKT Norge

Innovasjon Norge

KS

LO

NABA

NHO

NHO Reiseliv

NHO Mat og Drikke

Norges Naturvernforbund

Norges Sjømatråd

Norwegian Energy Partners

Norsk Industri

Norsk Reiseliv

Norske Maritime Eksportører

Norsk-britisk handelskammer

Norsk-indisk handelskammer

Norsk-kinesisk handelskammer

Norsk-tysk handelskammer

Norway Health Tech

NUPI

Næringslivets sikkerhetsråd

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Næringsforeningen i Ålesund

Næringsforeningen i Tromsøregionen

Oslo Handelskammer

Rederiforbundet

Regnskogfondet

SINTEF

Sjømat Norge

Stavanger Næringsråd

Virke

WWF

YS