Skal kartlegge betydningen av Norges frihandelsavtaler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Næringsministeren lanserer en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan eksportindustrien bruker Norges frihandelsavtaler. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å fremme norsk eksport.

Norge har sammen med de andre EFTA-statene et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler. Avtalene skal legge til rette for bedre markedsadgang og forutsigbarhet ved eksport av varer, tjenester og investeringer.

– Frihandelsavtalene sikrer norske eksportbedrifter konkurransedyktige vilkår i utlandet. Da er det viktig at næringslivet benytter seg av mulighetene som ligger i avtalene, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

1.mars lanserer Kantar Public en omfattende spørreundersøkelse rettet mot norsk eksportindustri. Dette på bakgrunn av en analyse gjennomført i regi av EFTA som har kartlagt hvordan frihandelsavtalene blir utnyttet av eksportører i EFTA-landene.

Analysene som er publisert på EFTA sine nettsider viser at til tross for at frihandelsavtalene har gitt norsk vareeksport store fordeler i utemarkedene, blir avtalene ikke utnyttet fullt ut. Kantar Public har fått oppdraget med å kartlegge og analysere hvorfor norske eksportbedrifter, inkludert speditører ikke utnytter frihandelsavtalene bedre. Undersøkelsen vil hovedsakelig være nettbasert og spørsmålene som skal bevares er utarbeidet i samarbeid mellom NFD, Tolletaten og Innovasjon Norge.

– Kartleggingen skal forhåpentligvis gi oss en pekepinn på hva vi kan gjøre annerledes for at flere bedrifter skal utnytte de enorme mulighetene som ligger i frihandelsavtalene våre, sier Vestre og legger til:

– Jeg vil derfor oppfordre eksportbedrifter og speditører som bistår ved eksport til å svare på undersøkelsen. 

Det tas sikte på å gjennomføre spørreundersøkelsen og presentere resultatene våren 2023. På bakgrunn av den informasjonen som kommer frem vil det vurderes om det skal tas ytterligere grep for å øke utnyttelsesgraden av frihandelsavtalene, for eksempel i form av lettere tilgang til informasjon til eksportbedrifter om opprinnelsesregler og andre krav. Tilbakemeldingene vil også brukes i det løpende arbeidet med å forhandle frem gunstige frihandelsavtaler for norsk næringsliv.