Norge inngår historisk handelsavtale med India

Norge og de andre EFTA-landene er enige med India om en handelsavtale. Avtalen er historisk og vil gi nulltoll på nesten all norsk eksport til India.

Vestre og Goyal etter signeringen
Jan Christian Vestre med hans indiske kollega Piyush Goyal rett etter signering av handelsavtalen. Foto: NFD / Sofie Dege Dimmen

– Dette er en svært viktig avtale for næringslivet. India er verdens femte største økonomi og representerer et enormt marked som vil gi store eksportmuligheter for norske virksomheter. Etter EØS-avtalen kan dette bli en av de viktigste handelsavtalene Norge noen gang har inngått, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Avtalen ble signert i New Delhi søndag 10. mars av blant andre næringsminister Jan Christian Vestre og Indias handelsminister Piyush Goyal.

- Vi har det siste året jobbet intenst og målrettet for å få dette til. Norske bedrifter som eksporterer til India møter i dag høye tollbarrierer helt opp til 40 prosent på enkelte varer. Med den nye avtalen har vi sikret nulltoll på nesten all norsk eksport til India. Dette er et gjennombrudd som kan bety mye for arbeidsplasser over hele Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Avtalen finner du her.

Dette betyr handelsavtalen for norske arbeidsplasser

Med handelsavtalen fjernes tollen på nesten alle varer og tjenester. Her er noen eksempler:

 • Yara eksporterer mineralgjødsel fra Herøya i Telemark og Glomfjord i Nordland til India. De har 1 600 arbeidsplasser i Norge. Selskapet må i dag betale inntil 8 prosent toll. Med den nye handelsavtalen blir tollen gradvis redusert til 0 prosent.
 • Figgjo eksporterer designporselen fra Sandnes i Rogaland til India. De har 73 arbeidsplasser i Norge. Selskapet må i dag betale 11 prosent toll. Med den nye handelsavtalen blir tollen gradvis redusert til 0 prosent.
 • Glencore Nikkelverk eksporterer metaller til det grønne skiftet fra Kristiansand i Agder til India. De har 500 arbeidsplasser i Norge. Selskapet må i dag betale inntil 5,5 prosent toll. Med den nye handelsavtalen blir tollen gradvis redusert til 0 prosent.
 • Polar Quality eksporterer laks fra Bodø i Nordland til India. De har 12 arbeidsplasser i Norge. Selskapet må i dag betale 33 prosent toll. Med den nye handelsavtalen blir tollen gradvis redusert til 0 prosent.
 • Kongsberg Maritime eksporterer batterier og instrumenter fra Kongsberg i Buskerud til India. De har 3 000 arbeidsplasser i Norge. Selskapet må i dag betale inntil 11 prosent toll. Med den nye handelsavtalen blir tollen gradvis redusert til 0 prosent.

Handelsavtalen er en del av regjeringens eksportsatsning Hele Norge eksporterer. Som de første i Europa får norske virksomheter tollfrihet for de fleste varer de eksporterer til India. Dette er fordeler som virksomheter i EU-land og Storbritannia foreløpig ikke har.

– Et godt eksempel er norske sjømatvirksomheter som i dag må betale hele 33 prosent toll i India. Med denne avtalen, vil norsk laks og makrell få nulltoll etter fem år. Dette gir norske eksportører store konkurransefortrinn sammenlignet med konkurrenter i Europa og resten av verden, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Menneskerettigheter og klima

For første gang har India akseptert å innlemme en henvisning til menneskerettighetene i en handelsavtale. Gjennom avtalen bekrefter India også at de vil gjennomføre forpliktelsene i Paris-avtalen, øvrige ratifiserte multilaterale miljøkonvensjoner, ILO-konvensjoner om arbeidstakerrettigheter og internasjonale konvensjoner om likestilling.

– Menneskerettigheter er en sentral del av norsk utenrikspolitikk. Det har derfor vært viktig for Norge å inkludere menneskerettigheter og internasjonale miljøkonvensjoner som en del av avtalen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Skal fremme investeringer

Handelsavtalen bidrar til å styrke samarbeidet mellom landene og gir Norge en ny arena for diskusjoner med India.

– I en urolig verden med geo- og sikkerhetspolitiske spenninger er det viktig å knytte India tettere til Vesten. Handelsavtalen løfter også klimaambisjoner og skal sikre arbeidstakerrettigheter og kvinners rettigheter, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

EFTA-landene forplikter seg til å arbeide for investeringsfremme og opprettelse av flere arbeidsplasser i India. Et eget kontor vil etableres av India for å hjelpe norske bedrifter i å operere i det indiske markedet.

– India skal gjennom en stor grønn og digital omstilling der norske virksomheter har mye å tilby innen alt fra fornybar energi, helseteknologi, grønn mobilitet og sjømat. Avtalen gir store muligheter for handel og investeringer i et marked som vokser i høyt tempo. Gjennom investeringer i India kan norske bedrifter bidra til bærekraftig utvikling, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Fakta om handelen mellom Norge og India

 • Handelsavtalen vil stimulere til økt handel, investeringer og samarbeid mellom EFTA-landene og India.
 • India forplikter seg blant annet til å fjerne toll på de fleste norske produkter og tjenester.
 • Med en befolkning på 1,4 milliarder mennesker er India verdens største demokrati. Landet har en kjøpesterk middelklasse i sterk vekst.
 • India har gått forbi Storbritannia som den 5. største økonomien i verden og beregninger viser at India kan bli verdens nest største økonomi i 2050.
 • Per nå er Norges handel med India begrenset, men den har mer enn doblet seg de siste ti årene og det er forventet en formidabel vekst i årene fremover, ikke minst som følge av den nye handelsavtalen.
 • Ifølge norsk importstatistikk for 2022, importerte Norge for ca. 10 milliarder kroner fra India. Det var hovedsakelig fiskefôr, kjemikalier, tekstiler og maskiner.
 • Ifølge Indias importstatistikk for 2022, importerte India for ca. 9 milliarder kroner fra Norge. Dette var hovedsakelig petroleumsprodukter, nikkel, kunstgjødsel, stål og aluminium.
 • Handelsavtalen gir nulltoll for over 90 prosent av norsk eksport til India basert på indisk importstatistikk for perioden fra 2020 til 2022.
 • India anvender til dels høye tollsatser for industrivarer og sjømat, og avtalen vil gi norske virksomheter et konkurransefortrinn på det indiske markedet.
 • Avtalen innebærer også bestemmelser om handel med tjenester, sjøfolk og personbevegelser, immaterialrett, fremme av investeringer og handel og bærekraftig utvikling.
 • Forhandlingene om en handelsavtale mellom EFTA-landene og India startet opprinnelig i 2008.