Statsminister Støre møtte Sveits’ president Amherd

Krigen i Ukraina, situasjonen i Midtøsten, sikkerhetspolitiske spørsmål og europeisk samarbeid sto på agendaen da statsminister Jonas Gahr Støre tok imot Sveits’ president Viola Amherd i Oslo i dag.

Sveits’ president Viola Amherd  og statsminister Jonas Gahr Støre står sammen foran sveitsiske og norske flagg.
Sveits’ president Viola Amherd og statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Andreas Bondevik / Statsministerens kontor

– Det var en stor glede å ønske Sveits’ president velkommen i dag. Norge og Sveits har et godt bilateralt forhold. I dagens møte snakket vi blant annet om hvordan vi kan utvikle samarbeidet mellom våre to land, og hvordan vi i fellesskap best kan bidra til å løse globale utfordringer, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

I likhet med Norge er Sveits med i frihandelsforbundet EFTA, men ikke EU. Som partnere i EFTA samarbeider vi om å inngå nye frihandelsavtaler med tredjeland. Begge land er interessert i teknologisamarbeidet om lav- og nullutslippsløsninger, og landene jobber for å styrke samarbeidet om karbonfangst, og lagring og fjerning (CCS/CDR).

– Norge og Sveits samarbeider i EFTA, og har det til felles at vi samarbeider godt med EU uten å være medlemmer. Begge er vi innovative land med solide økonomier. Det er nyttig for oss å utveksle erfaringer om europeisk samarbeid», sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Sveits’ president Viola Amherd skriver i gjesteboken i regjeringens representasjonsanlegg.
Sveits’ president Viola Amherd skriver i gjesteboken i regjeringens representasjonsanlegg. Foto: Andreas Bondevik / Statsministerens kontor