Malaysia

Forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og de tre andre EFTA-statene og Malaysia ble lansert i Kuala Lumpur 5. november 2012.

De fire EFTA-statene undertegnet 20. juli 2010 en samarbeidserklæring med Malaysia. I september 2012 ble  EFTA og Malaysia enige om et ”scoping paper”, som beskriver intensjonene og områdene som skal omfattes av en fremtidig frihandelsavtale.

Handel mellom Norge og Malaysia
Malaysia er marked i vekst, og selv om handelen i dag er beskjeden er den av økende betydning for Norge. Den totale samhandelen (summen av import og eksport) for varer økte med 56 prosent det siste tiåret, og var på 2,6 milliarder kroner i 2011.

De viktigste norske eksportartiklene til Malaysia er kunstgjødsel og maskiner. Norge har for øvrig store interesser på det malayiske markedet, blant annet når det gjelder fiskeeksport, i tillegg til handel med tjenester. For telekommunikasjonstjenester alene omsettes det for mer enn 8 milliarder kroner per år, og Telenor eier 49 prosent av aksjene i et av Malaysias største teleselskaper. I tillegg er det store muligheter innen skipsfart og energitjenester samt samarbeid innen olje og gass.

Til toppen