Malaysia - frihandelsavtale

Forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og de tre andre EFTA-statene og Malaysia ble lansert i Kuala Lumpur 5. november 2012.

De fire EFTA-statene undertegnet 20. juli 2010 en samarbeidserklæring med Malaysia. Frihandelsforhandlingene ble lansert 5. november 2012 i Kuala Lumpur. Etter tre års opphold ble forhandlingene gjenopptatt i februar 2020.

Malaysia er et marked i vekst, og selv om handelen i dag er beskjeden er den av økende betydning for Norge.

De viktigste norske eksportartiklene til Malaysia er sjømat, kjemiske produkter og maskiner. Malaysia er også et viktig marked for norske bedrifter innen tjenestesektoren, blant annet for telekommunikasjonstjenester. I tillegg er det store muligheter innen skipsfart og energitjenester samt samarbeid innen olje og gass.

Lenke til EFTAs nettsider om Malaysia